Istraživanje oštećenja elemenata sfernih (kardanovih) zglobova s valjnim ležajnim elementima

Pavić, Branimir (1998) Istraživanje oštećenja elemenata sfernih (kardanovih) zglobova s valjnim ležajnim elementima. = Doctoral thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Horvat, Zvonimir.

Full text not available from this repository.

Abstract (Croatian)

Sferni (Kardanovi) zglobovi koriste se za pogon mehanizama i strojeva pri čemu su osi vratila postavljene pod nekim kutom. Obzirom da se u prijenosu javljaju periodične promijene brzine vrtnje i opterećenja, pri tom se javljaju specifičnosti glede trošenja i pojava oštećenja ležajnih elemenata sfernog zgloba preko kojih se prenose opterećenja. Laboratorijskim i eksploatacijskim ispitivanjima promatrane su pojave trošenja na zglobovima s ekstremnim razlikama u kvaliteti izrade najopterećenijih ležajnih elemenata, a koji su podvrgnuti različitim vrstama i veličinama opterećenja. Radi određivanja mehanizama trošenja vršena su mjerenja promjene mase i dimenzija, analizirana je metalografska struktura i tvrdoća u različitim dijelovima dodirnih površina, to oblici nekih cestica trosenja lezajnih elemenata sfernih zglobova. Indikacija ekstremnih uvjeta trošenja uočena je kroz povećanje gradijenta povišenja temperature mjerene na zglobovima tijekom ispitivanja odnosno veličinama brzina vibracija uležištenja zglobova. Tijekom istraživanja je uočeno, da se u pogonu sfernih zglobova na viličnim dijelovima uležištenja javljaju promjenljive (aksijalne) komponente reakcija, koje izazivaju dinamički savojni moment. Posljedica njegovog djelovanja je rubno opterećenje igličastih ležajnih elemenata zgloba tijekom njihove ograničene rotacije u oba smjera (Ijuljanja). Te pojave dovode do smanjenja površine elastičnog dodira, njezine koncentracije u rubnim zonama uz povećanje dodirnih naprezanja, sto ima za posljedicu povećano trošenje na rubnim zonama koje je posebno izraženo na unutrašnjem prstenu igličastog Iežaja (rukavcu). U odmaklom stupnju istrošenosti to se manifestira pojavom još većeg trenja, zagrijavanjem zgloba i plastičnih deformacija na dodirnim površinama, §to dovodi do trajnih oštećenja, koja u zadnjoj fazi, uzrokuju Iomove ležajnih elemenata zgloba.

Abstract

Spheric joints are utilised for transferring the moment when the shaft axes close an angle different than 0°. Since periodical changes of the rotation speed as well as the clad are encountered the spheric joint bearing elements that transfer the dynamic load suffer specific wear. Through laboratory and exploitation testing the wear of the joints has been studied and extreme variations in quality of the most loaded bearing elements are tested n various types and amounts of loads. To establish the mode of the process of wear the change of weight and dimensions are measured, as well as the metallographic structure and hardness in various areas of the bearing surface and shapes of some spheric joint bearing element wear particles are noted. The extreme wear conditions are indicated through the rise of the temperature gradient measured at the joints during the testing and through measurement of the nbration of the joints. During the testing it has been observed that during the service changeable axial components of the reactive forces can be detected at the joint forks, causing the dynamical flexion moment. The consequence of this flexion moment is the boundary load of the needle-roller-bearing elements of the joint during its limited rotation in two directions. These effects result in reduction of the area of the elastic contact, the concentration of this area in the boundary zones with the rise of the contact stresses. The consequence of it is the heavier wear of the boundary zones which is particularly manifested in the inner ring of the needle bearing. In the advanced stage of the wear this s manifested also through increase of the friction, heating of the joint and development of Mastic deformation at the contact surfaces, leading to severe damage and eventually to the distruction of the bearing elements of the joint.

Item Type: Thesis (Doctoral thesis)
Uncontrolled Keywords: sferni zglob; Kardanov zglob; igličasti valjni ležajevi; trošenje
Divisions: 100 Department of Design
Date Deposited: 22 Sep 2014 18:00
Last Modified: 16 Oct 2015 13:20
URI: http://repozitorij.fsb.hr/id/eprint/103

Actions (login required)

View Item View Item

Nema podataka za dohvacanje citata