Istraživanje iskoristivosti pužnih prijenosnika

Muminović, Adil (1997) Istraživanje iskoristivosti pužnih prijenosnika. = Scientific master's thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Opalić, Milan.

Full text not available from this repository.

Abstract (Croatian)

U ovom radu dan je teoretski pristup proračuna dodirnih linija, klizno-valjnih odnosa, omjera zakrivljenja, nosivosti i gubitaka snage prema dva teoretska pristupa: hidrodinamskoj teoriji podmazivanja i Hertz-ovoj teoriji kontaktnih pritisaka kod pužnih prijenosnika. Na osnovi ovih teorijskih postavki definiran je izraz za proračun stupnja iskoristivosti ozubljenja. Za proračun dodirnih linija u zahvatnom polju kao i drugih parametara neophodnih za proračun stupnja iskoristivosti ozubljenja razmatranih profila pužnih vijaka u ovom radu razvijen je računarski program. Novorazvijeni računarski program omogućava proračun usporednih veli6na ovisnih o geometriji ozubljenja (veličine neovisne od pogonskih uvjeta) i parametre potrebne za proračun faktora trenja: brzine klizanja, klizno-valjne odnose, radijuse zakrivljenja. \Na temelju proračunatih veličina ovisnih o geometriji ozubljenja i faktora trenja prora6unatog prema izrazu dobivenom ispitivanjem na ispitnom stolu s dva diska, prema [39], prora6unava se stupanj iskoristivosti ozubljenja pužnog prijenosnika. Rezultati teoretskih razmatranja stupnja iskoristivosti provjereni su, na ispitnom postolju, s realnim prijenosnicima za dvije ulazne brzine vrtnje i različita opterećenja na izlazu. Pritom su upotrijebljene dvije vrste maziva: ulje mineralnog i sintetskog porijekla.

Abstract

In this work a theoretical approach to calculation of contact-lines, the sliding-rolling ratio, the curvature, the maximum load and the power loss in worm gears is presented, based on the lubrication theory and the Hertz's theory of contact pressures. As a result an expression for the efficiency of toothing is obtained. After that a computer program for determining the contact lines in the gear engagement field, required for the calculation of the toothing efficiency of the worm gears is developed. This program enables calculations of non-dimensional quantities which depend on the thooting geometry only (and not on the operating conditions), and the parameters necessary for the calculation of the friction factor: the slip velocity, the sliding-rolling ratio, and the radius of curvature. Based on the calculated quantities, which depend on the geometry and on the friction factor, which is calculated by employing an expression based on experiments, the toothing efficiency is obtained. The efficiency based on the theoretical considerations are compared with experimental results obtained on the test banch with real worm gears for two rotational speeds at the inlet and for different loading conditions at the outlet. In doing that two kinds of oil, mineral and synthetic, are employed.

Item Type: Thesis (Scientific master's thesis)
Uncontrolled Keywords: pužni prijenosnik; dodirne linije; klizno-valjni odnosi; stupanj iskoristivosti; računarski program
Keywords (Croatian): worm gears; contact lines; sliding-rolling ratio; efficiency; computer program
Divisions: 100 Department of Design > 120 Chair of Machine Elements
Date Deposited: 22 Sep 2014 18:00
Last Modified: 16 Oct 2015 13:20
URI: http://repozitorij.fsb.hr/id/eprint/110

Actions (login required)

View Item View Item

Nema podataka za dohvacanje citata