Usporedba i računalna simulacija kinematike i kinetike dva mehanizma malja mehaničkih preša

Vitko, Željko (2011) Usporedba i računalna simulacija kinematike i kinetike dva mehanizma malja mehaničkih preša. = Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Math, Miljenko.

[img]
Preview
Text
04_02_2011_Vitko_Zeljko_Zavrsni_rad_Usporedba_i_racunalna_simulacija_kinematike_i_kinetike_dva_mehanizma_malja_mehanickih_presa.pdf Jezik dokumenta:Croatian

Download (2MB) | Preview

Abstract (Croatian)

Primarni zadatak ovog završnog rada bio je izvršiti analizu kinematike i kinetike dvaju zadanih mehanizama malja mehaničkih preša. Zadana su dva mehanizma sa profilima ojnica koji se koriste u praksi. Temeljna ideja je bila konstruirati oba mehanizma korištenjem softvera koji istodobno omogućuju numeričku simulaciju. Time se omogućava oponašanje gibanja mehanizma i dobivaju se rezultati o pomaku, brzini i ubrzanju. Kao najbolje rješenje za softver pokazao se program Matlab (Matlab 2009, paket Simmechanics). U cilju omogućavanja simulacije gibanja i dobivanja željenih vrijednosti bili su potrebni podaci poput mase, momenata inercije svakog dijela mehanizama. Za rješavanje tog problema poslužio je programski paket Catia V5. U programskom paketu Catia nacrtan je svaki dio, izračunata masa pojed inih dijelova i zadan materijal pojedinih elemenata mehanizma. \Na temelju zadanih podataka program je izračunao podatke koji su bili potrebni za rad u Matlab-u. Definiranjem svih potrebnih podataka u programu Matlab pokrenute su simulacije i dobiveni podaci za prijeđeni put malja u vremenu. Podaci za put malja su derivirani u programu OriginPro70 i na taj način se izračunavaju vrijednosti za kretanje brzine malja u ovisnosti o vremenu. Dvostrukim deriviranjem vrijednosti o putu malja dolazi se do podataka o ubrzanju malja u ovisnosti o vremenu. Pomoću izračunatih podataka napravljeni su dijagrami koji opisuju kretanje malja u vremenu. Na temelju ovih podataka određena je snaga praznog hoda mehaničkih preša te je određena energija cjelokupnog mehanizma dviju mehaničkih preša. Napravljena je i usporedba podataka dobivenih simulacijom sa podacima iz literature koji su dobiveni analitičkim putem.

Item Type: Thesis (Undergraduate thesis)
Uncontrolled Keywords: Mehanizam malja; mehanička preša; kinematika; kinetika
Divisions: 1200 Department of Technology > 1220 Chair of Metal Forming
Date Deposited: 22 Sep 2014 18:00
Last Modified: 16 Oct 2015 13:06
URI: http://repozitorij.fsb.hr/id/eprint/1196

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year

Nema podataka za dohvacanje citata