Strukturiranje baze znanja u procesu konstruiranja

Herold, Zvonko (1997) Strukturiranje baze znanja u procesu konstruiranja. = Doctoral thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Ščap, Dragutin.

Full text not available from this repository.

Abstract (Croatian)

U radu je izložen prijedlog strukturiranja konstrukcijskog znanja obzirom na mogućnost zapisivanja i provođenja procesa konstruiranja planom. Strukturiranje baze znanja u procesu konstruiranja, temelji se na analizi, te potom sintezi čimbenika bitnih za provođenje i unapređenje konstrukcijskog procesa. Provedena analiza konstrukcijskog procesa i transformacije informacija osniva se na tri, za sustavno istraživanje strukture znanja, relevantna pristupa procesu konstruiranja. Analiziran je i kratko izložen pregled stanja u području primjene metoda umjetne inteligencije u konstruiranju, s osvrtom na tehnike prikaza i uporabe znanja. Izložen je prikaz procesa konstruiranja planom, te struktura i sintaksa zapisa plana, a objašnjeni su i aspekti korištenja plana. Akcijske funkcije, koje su operatori čvorova plana konstruiranja, tretiraju se kao temeljni dijelovi konstrukcijskog znanja, čijim se aktiviranjem transformira skup informacija. U radu se koncipira i strukturira konstrukcijsko znanje, te predlaže model za gradnju baze strukovnog znanja, utemeljen na sustavu akcijskih funkcija. Za područje strojarskih konstrukcija, poglavito strojnih dijelova i njihovih funkcionalnih sklopova, koncipirana je struktura znanja koja treba činiti osnovu za izradu baze strukovnog znanja. Pri tome je izdvojena svaka grupa strojnih dijelova zasebno po kriteriju osnovnog tehničkog principa i time omogućeno pregledno i brzo pretraživanje područja znanja elemenata strojeva predloženom strukturom jediničnih akcijskih funkcija.

Abstract

The structure of design knowledge appropriate for the design tree representation of design plan is presented in this thesis. Structuring of the knowledge base during the design process is based on the analysis, and then synthesis of the factors important for the realization and improvement of the design process. The performed analysis of the design process and information transformation is based on three approaches to the design process, relevant for the systematic research of knowledge structure. The paper presents the analysis and a brief overview of the situation in the field of applying the artificial intelligence methods in designing, with reference to the techniques of knowledge presentation and implementation. It also gives a presentation of the design process based on a plan, as well as the structure and syntax of plan notation, and an explanation of the aspects of the plan exploitation. Action functions, which are operators of design plan nodes, are treated as the basic parts of the design knowledge, which, when activated, transforms a set of information. The paper also provides a concept and structure of design knowledge, and suggests a model for developing a base of technical knowledge, based on the system of action functions. For the field of mechanical engineering design, mainly machine parts and their functional assemblies, the knowledge structure is outlined, which should provide the basis for developing a technical knowledge base. Each group of machine parts is separated according to the criterion of the basic technical principle, thus allowing a systematic and quick search of the field of knowledge regarding machine elements using the suggested structure of the unit action functions.

Item Type: Thesis (Doctoral thesis)
Uncontrolled Keywords: struktura konstrukcijskog znanja; teorija konstruiranja; strojni dijelovi; akcijske funkcije
Keywords (Croatian): design-knowledge structure; design theory; machine parts; action functions
Divisions: 400 Department of IC Engines and Mechanical Handling Equipment > 420 Chair of Mechanical Handling Equipment and Constructions
Date Deposited: 22 Sep 2014 18:00
Last Modified: 16 Oct 2015 13:20
URI: http://repozitorij.fsb.hr/id/eprint/121

Actions (login required)

View Item View Item

Nema podataka za dohvacanje citata