Doprinos metodologiji utvrđivanja dinamičkih značajki vozila i putnika

Bjelovučić Kopilović, Sanja (1997) Doprinos metodologiji utvrđivanja dinamičkih značajki vozila i putnika. = Doctoral thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Muftić, Osman.

Full text not available from this repository.

Abstract (Croatian)

Položaj središta mase i vrijednosti dinamičkih momenata tromosti, temeljne su polazne veličine koje definiraju relevantne uporabne značajke automobila kao što su primjerice sposobnost svladavanja uspona, sposobnost ubrzanja, stabilnost, upravljivost, te vibracijska svojstva. Posebno je značajno poznavanje dinamičkih momenata tromosti u slučaju potrebe analize neke prometne nesreće, u kojoj je došlo do ekscentričnog sudara automobila. Nažalost, ti izrazito važni podaci najčešće nisu dostupni širem krugu korisnika, jer ih, u pravilu, proizvođači automobila ne objavljuju, a njihove vrijednosti se osjetno mijenjaju s brojem i položajem putnika te veličinom i smještajem tereta u automobilu, sto problem čini još složenijim. U ovome radu, na prvome mjestu detaljno su analizirani utjecaji o kojima je riječ. U eksperimentalnome dijelu istražene su vrijednosti koordinata centara mase za reprezentativni uzorak automobila, a isto tako na manjem uzorku, nakon §to je prethodno razrađena dostupna metodologija, uz pomoć za to svrhu posebno projektirane i izvedene mjerne opreme, izmjerene su vrijednosti dinamičkih momenata tromosti, sto se odnose na tri karakteristične osi. Mjerenja su proširena na slijedeće inačice opterećenja: automobil prazan, automobil opterećen jednom osobom, s dvije osobe , s četiri osobe, te s četiri osobe i i teretom od 50 (30) kg u prtljažniku. Na temelju rezultata tih mjerenja izvedene su zakonitosti, koje imaju siri karakter i koje su primjenljive na veći skup osobnih automobila i putnika u njima. Uporabom saznanja dobivenih ovim istraživanjima proračunati su podaci, koji su uneseni u priloženu datoteku za 194 tipa osobnih automobila.

Abstract

The centre of mass coordinates and the dynamic moments of inertia are the basic starting values in defining relevant functional characteristics of cars such as the capability to climb steep grades, capability of acceleration, stability, steering abilities and vibration features. The knowledge of dynamic moments of inertia is particularly significant in analyzing traffic accidents which involve eccentric collision of cars. Unfortunately, these extremely important data are rarely available to common users, since car manufacturers usually do not include them in their documentation. Moreover, their values vary substantially with the number and position of passengers, as well as the size and location of load in the car, complicating the problem even more. This work deals first with the detailed analysis of the given influences. The experimental part studies the values of centre of mass coordinates for the representative sample of cars. Also, after developing an available methodology using the measuring equipment specially designed and developed for this purpose, a smaller sample was used to measure the values of dynamic moments of inertia for the three characteristic axes. The measurements were extended to the following types of load: car - empty, - with one person, - with two persons, - with four persons, - with four persons and a load of 50 (30) kg in the trunk. Based on the measurement results, some rules have been developed, that have a wider range and are applicable to a larger group of passenger cars and passengers in them. By using the knowledge acquired through this research, the data have been calculated and given in the enclosed file for 194 types of passenger cars.

Item Type: Thesis (Doctoral thesis)
Uncontrolled Keywords: dinamički moment tromosti; uporabne značajke automobila
Keywords (Croatian): dynamic moments of inertia; functional characteristics of cars
Divisions: 200 Department of Engineering Mechanics
Date Deposited: 22 Sep 2014 18:00
Last Modified: 16 Oct 2015 13:20
URI: http://repozitorij.fsb.hr/id/eprint/127

Actions (login required)

View Item View Item

Nema podataka za dohvacanje citata