Prilog određivanju utjecaja parametara rada klipnih pumpi na dobavu i pouzdanost

Šestan, Ante (1997) Prilog određivanju utjecaja parametara rada klipnih pumpi na dobavu i pouzdanost. = Doctoral thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Šneller, Slavko.

Full text not available from this repository.

Abstract (Croatian)

Analizira se utjecaj nekih parametara rada klipnih pumpi na dobavu i pouzdanost. Postavlja se pretpostavka, da točnost dobave visokotlačnih klipnih pumpi sa malim teorijskim količinama dobave, za određeni fluid, ovisi o veličini tlaka, duljini hoda klipa i brzini klipa pumpe. Osnovan je uređaj za ispitivanje i mjerenje parametara rada visokotlačnih klipnih pumpi sa sustavom za mjerenje i obradu mjernih signala. Izvršeno je ukupno 40 mjerenja sa različitim veličinama radnoga tlaka i različitim duljinama hoda klipa pumpe. Izmjerene su količine dobave i snimljeni dijagrami duljine hoda klipa pumpe i tlaka u relevantnim točkama sustava pumpa-cjevovod. Rezultati ispitivanja su prikazani u obliku dijagrama i tabela. Analiza rezultata dobivenih mjerenjem, kao i rezultati proračuna točnosti dobave, potvrđuju pretpostavku autora o utjecaju veličine tlaka, duljine hoda klipa i brzine klipa na točnost i pouzdanost dobave kod visokotlačnih klipnih pumpi s malim teorijskim količinama dobave.

Abstract

In this work is analysed the influence of some working parameters of reciprocating pumps on pump displacement and reliability. There is an assumption that the accurate of displacement of high-pressure reciprocating pumps with small theoretical displacement, is dependent of pressure, stroke and piston velocity. An equipment for testing and measurement of working parameters and system for data processing is founded. There was made entirely 40 measurements with different pressure size, different piston stroke. Pump displacement was measured and diagrams of pressure and stroke was printed. The results are presented in diagrams and tables. Analyses of results and estimate results of accurate displacement confirmed the assumption of author.

Item Type: Thesis (Doctoral thesis)
Uncontrolled Keywords: klipne pumpe; visokotlačne klipne pumpe; količina dobave
Keywords (Croatian): reciprocating pumps; high-pressure reciprocating pumps; pump displacement
Divisions: 600 Department of Naval Engineering and Marine Technology
Date Deposited: 22 Sep 2014 18:00
Last Modified: 16 Oct 2015 13:20
URI: http://repozitorij.fsb.hr/id/eprint/128

Actions (login required)

View Item View Item

Nema podataka za dohvacanje citata