Optimiranje razmještaja elemenata proizvoljnih oblika pri krojenju materijala

Štefanić, Nedeljko (1997) Optimiranje razmještaja elemenata proizvoljnih oblika pri krojenju materijala. = Doctoral thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Šakić, Nikola.

Full text not available from this repository.

Abstract (Croatian)

U ovom radu je razrađen matematički model za probleme dvodimenzionalnog razmještaja elemenata na područje zadanih dimenzija koji se javljaju kod krojenja materijala u metaloprerađivačkoj industriji. Matematičkim modelom se rješavaju problemi razmještaja elemenata oblika poligona, kružnice, elipse, hiperbole, parabole te složenih likova koji predstavljaju kombinaciju prethodno spomenutih oblika na područje zadanih dimenzija. Kao kriterij optimizacije usvojen je minimalni utrošak materijala pri krojenju. Karakteristika je razvijenog matematičkog modela za razmještaj posebnih oblika na dvodimenzionalno područje zadanih dimenzija da točno određenom matematičkom procedurom omogućuje generiranje krojnih shema. Modelu je bitna značajka da respektira sve tehnološke zahtjeve koji proizlaze iz uporabe uređaja za krojenje materijala, koji sa danas koriste u metaloprerađivačkoj industriji. Prema razvijenom matematičkom modelu, napravljeno je programsko rješenje na elektroničkom računalu prvenstveno u cilju provjere razvijenih algoritama. Matematički model i programsko rješenje testirani su na realnim uzorcima uzetim iz metaloprerađivačke industrije. Testiranjem su postignuti zadovoljavajući rezultati, dime je potvrđena ispravnost odabranog matematičkog modela razmještaja.

Abstract

This dissertation works out in detail the mathematical model for the problems of two dimensional parts clustering on the area of given dimensions, which occur in cutting of materials in metal working industry. Mathematical model solves problems of distributing elements in shapes of : polygon, circle, ellipse, hyperbole, parabola and complexed forms, which present the combination of those shapes, on the area of given dimensions. The minimal material expenditure is taken as the optimisation criterion. Developed mathematical model for the problems parts clustering of special shapes on two dimensional area of given dimensions, has characteristics of allowing the generation of cutting schemes by specifically defined mathematical procedures. The models also has on important characteristic of respecting of the technological demands given by the usage of material cutting machines, currently used in metal working industry. Program solutions was build on the electronicall computer, according to the developed mathematical model. Mathematical model and program solution were tested on the realistical samples taken from the metal working industry. Testing produced satisfying results, which confirmed validity of chosen mathematical model for parts clustering.

Item Type: Thesis (Doctoral thesis)
Uncontrolled Keywords: krojenje materijala; elementi razmještaja; optimizacija; metaloprerađivačka industrija; matematički model; algoritam; nepravilni oblici
Keywords (Croatian): cutting of materials; parts clustering; optimisation; metal working industry; mathematical model; algorithm; irregular shapes
Divisions: 700 Department of Industrial Engineering
Date Deposited: 22 Sep 2014 18:00
Last Modified: 16 Oct 2015 13:20
URI: http://repozitorij.fsb.hr/id/eprint/129

Actions (login required)

View Item View Item

Nema podataka za dohvacanje citata