Istraživanje utjecaja spojnih vratila na trajnost kardanskih mehanizama

Šušmak, Slavko (1997) Istraživanje utjecaja spojnih vratila na trajnost kardanskih mehanizama. = Doctoral thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Opalić, Milan.

Full text not available from this repository.

Abstract (Croatian)

U konstrukcijama transportnih, poljoprivrednih i alatnih strojeva koriste se kardanski mehanizmi, koji se mogu prilagoditi promjeni položaja osi vratila, odnosno promjeni veličine kuta zgloba u toku rada. Konstrukcija spojnog vratila s mogućnošću aksijalnog pomicanja ožljebljenog spoja, prilagođena je tim radnim uvjetima. Ujedno se takva konstrukcija koristi i za smanjenje aksijalnih sila, koje se pojavljuju usljed netočnosti u izradi i montaži kardanskih mehanizama. Aksijalna sila koja se stvara trenjem dodirnih površina u ožljebljenom spoju, funkcija je veličine prenašanog torzijskog momenta, dimenzija ožljebljenja, uvjeta podmazivanja i primijenjenih materijala dodirnih površina. Ona ce utjecati na pojavu dodatnog opterećenja Iežajeva na rukavcima križa i u osloncima vratila, to nedopuštenih vibracija i šumova u radu, cime utječe na sigurnost i vijek trajanja kardanskog mehanizma. Kinematičkom i kinetičkom analizom jednostavnih i višezglobnih kardanskih mehanizama analizirane su mogućnosti izbora konstrukcijskih parametara, na koje se mote utjecati da se poveća sigurnost ukupnog mehanizma. Prikazana je primjena grafičko-analitičkih metoda koje omogućuju jednostavniji način odabira optimalnog geometrijskog rasporeda elemenata kardanskog mehanizma kod određenih uvjeta rada. Analizom čvrstoće i konstrukcije ožljebljenih spojnih vratila istražene su mogućnosti smanjenja veličine aksijalne site. Teorijskom i eksperimentalnom analizom kardanskih mehanizama, koji su promatrani sa i bez djelovanja aksijalne site u ožljebljenom spoju pokazan je njen utjecaj na opteretivost i trajnost elemenata mehanizma.

Abstract

In the design of transport and agricultural machines and machine tools, Cardan mechanisms are used which can be adapted to the variable position of the shaft axis, i.e. to the change of the joint angle during operation. The design of the intermediate shaft with axially movable splined joint, has been adapted to such service conditions. This design is also used for the reduction of axial forces, which are caused by inaccuracy in the production and assembling of Cardan mechanisms. The axial force which is generated by friction of contact surfaces in the splined joint, is the function of the magnitude of the transferred torsional moments, spline dimensions, lubrication conditions, and materials used for contact surfaces. It will cause additional bearing loads at cross journals and in the shaft supports, as well as unallowed vibrations and noise during operation, thus affecting the safety and life-time of the Cardan mechanism. By kinematic and kinetic analysis of single and multi-joint Cardan mechanisms, the possibilities of selecting the design parameters have been analysed, which can be affected so as to increase the safety of the overall mechanism. The application of graphic and analytic methods has been presented, which provide a simpler method of selecting the optimal geometrical arrangement of the Cardan mechanism elements in certain working conditions. By analysing the strength and design of splined intermediate shafts the possibilities of reducing the axial forces have been studied. The theoretical and empirical analysis of Cardan mechanisms, which have been studied with and without axial forces in the splined joint, its effect on the load capacity and durability of mechanism elements has been presented.

Item Type: Thesis (Doctoral thesis)
Uncontrolled Keywords: kardanski mehanizam; ožljebljeno vratilo
Divisions: 100 Department of Design > 120 Chair of Machine Elements
Date Deposited: 22 Sep 2014 18:00
Last Modified: 16 Oct 2015 13:20
URI: http://repozitorij.fsb.hr/id/eprint/133

Actions (login required)

View Item View Item

Nema podataka za dohvacanje citata