Multidisciplinarni pristup rekonstrukciji povijesnog broda primjer rekonstrukcije gajete falkuse

Salamon, Velimir (1997) Multidisciplinarni pristup rekonstrukciji povijesnog broda primjer rekonstrukcije gajete falkuse. = Multidisciplinary approach to historical ship reconstruction experience of the gajeta falkuaa reconstruction. Doctoral thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Čorić, Većeslav.

Full text not available from this repository.

Abstract (Croatian)

Uvodnim razmatranjem problematike dizajna u brodogradnji općenito, a napose problematike rekonstrukcije povijesnog broda, istražene su bitne značajke toka rekonstrukcije povijesnog broda. Postavljene su organizacijske, metodološke i tehnološke osnove sustava istraživanja i rekonstrukcije povijesnih brodova. Istaknut je značaj razmatranja komunikacijske i simboličke funkcije broda, koje uz osnovnu, tehničku funkciju broda, dine ukupnu funkciju broda. \Naglašen je značaj multidisciplinarnog pristupa, odnosno potreba promatranja određenog povijesnog plovila kao složenog sustava tijekom postupka njegove rekonstrukcije, ne samo kao ukupnosti svih njegovih podsustava, već i kao podsustava šireg sustava čovjek-brod-okolina, u njegovu evolucijskom razvoju. Na primjeru rekonstrukcije gajete falkuše, ribarske barke Komiže na otoku Visu, koja je tridesetih godina ovog sto1jeća potpuno nestala iz Jadrana, prikazano je iskustvo djelatnosti rekonstrukcije i vrednovanja dizajna povijesnog broda. U osnovnim je crtama prikazan postupak rekonstrukcije gajete falkuše kao okosnice cjelokupnog ribarskog sustava komiškog društva, proveden prvenstveno na temelju istraživanja materijalne i nematerijalne kulture ribarskog sustava Komiže. Pokazano je da se oblikovno rješenje gajete mote analizirati i opravdati, na svim razinama njene strukture, sa stanovišta njegove uvjetovanosti potrebama i zahtjevima čovjeka-korisnika, sa stanovišta njegove uvjetovanosti utjecajem prirodne, umjetne i sire društvene okoline, to sa stanovišta evolucije tog oblikovnog rješenja. Opisano je iskustvo mjere, koje je stečeno istraživanjem prije svega nematerijalne kulture Komiže. Pokazano je kako se mjera, potreba za prirodnim ritmom i poštivanje načela neopiranja, nasljede koje je vjekovima održavalo razinu i ravnovjesje komiškog društva snažno odražava u dizajnu gajete falkuše - gajeta predstavlja savršeno ravnovjesje između komplementarno bitno suprotstavljenih zahtjeva. Spoznaja visokovrijednih oblikovnih rješenja do kojih su drevni brodograditelji, u nedostatku sofisticiranih znanstvenih spoznaja i uređaja, uspjeli doći pretežno intuicijom, vjekovnom evolucijom i eliminacijom lošijih rješenja, ukazala je na prijeku potrebu usklađivanja racionalnog i intuitivnog djelovanja u metodologiji projekta/rekonstrukcije povijesnog broda. Naglašen je značaj izučavanja baštine brodograđevne struke, za valjano djelovanje u modernom projektiranju, budući da to baština nudi prije svega iskustvo postizanja sklada oblikovnog rješenja broda sa svojim cjelokupnim okolišem. Na kraju date su i smjernice daljnjeg razvoja projekta rekonstrukcije gajete falkuše.

Abstract

Through introductory consideration of general design problem in naval architecture, particularly the problem of historical ship reconstruction, essential characteristics of a historical ship reconstruction activity are established, as well as the organizational, methodological and technological basis of the historic ship research and reconstruction. Along the basic, technical function, the importance of consideration of communicational and symbolic function is stressed, revealing the necessity of research of both the material and the non-material, spiritual cultural heritage of a particular historic ship environment.. The benefits of the multidisciplinatory approach are pointed out. It is shown how, throughout the reconstruction activity, the historic ship is considered a complex system, not only a merge of her own subsystems but also a subsystem herself of a broader man-ship-environment system in its evolution. Through the example of reconstruction of the gajeta falkula, vanished fishing boat of Komia, island of Vis, the experience of reconstruction and evaluation of a historic ship design is presented. The reconstruction of the gajeta fakula as the focus of the entire fishing society of Komiia is presented as a process conducted primarily on basis of research of the material and the non-material heritage of the Komian society. It is shown how the gajeta falku.ra design can be analyzed and justified, at every level of her structure, form the point of view of the needs and requirements of the man-the user, from the point of view of stipulations originated in its natural, artificial and social environment, and finally from the point of view of the evolution of the design. The experience of the right measure is presented, acquired primarily through the research of the non-material cultural heritage of Komia. It is shown how the measure, the need of the natural rhythm and the principle of non-opposing the nature, the heritage that through centuries maintained the level and the balance of the Komiian society, is strongly manifested in the design of the gajeta falkuJa. The design of the gajeta displays perfect balance between the complementary severely opposed requirements. The knowledge of the design of such high value, achieved by the ancient shipwrights merely by intuition, through centuries of evolution and elimination of less worthy designs, pointed out also the necessity of harmonizing the rational and the intuitive activity in the historical ship reconstruction methodology. The value of learning the heritage of wooden shipbuilding for better performance in the modern design process is further pointed out, since it above all offers the millennial experience of achievement of harmony of the ship design and the total environment. Finally, some directions of further gajeta falkusa reconstruction project development are given.

Item Type: Thesis (Doctoral thesis)
Uncontrolled Keywords: brodogradnja; rekonstrukcija povijesnog broda
Keywords (Croatian): naval architecture; historical ship reconstruction
Divisions: 600 Department of Naval Engineering and Marine Technology > 630 Chair of Ship Design and Offshore Technology
Date Deposited: 22 Sep 2014 18:00
Last Modified: 16 Oct 2015 13:20
URI: http://repozitorij.fsb.hr/id/eprint/135

Actions (login required)

View Item View Item

Nema podataka za dohvacanje citata