Dinamička izdržljivost brodograđevinskog čelika

Salopek, Vjekoslav (2011) Dinamička izdržljivost brodograđevinskog čelika. = Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Kodvanj, Janoš.

[img]
Preview
Text
05_07_2011_Vjekoslav_Salopek_Diplomski.pdf Jezik dokumenta:Croatian

Download (5MB) | Preview

Abstract (Croatian)

U ovom radu ispitana su dinamička svojstva brodograđevinskog čelika. Za potrebe dinamičkih ispitivanja najprije je proveden statički vlačni pokus kako bi se na temelju dobivenih podataka vlačnoj čvrstoći i granici elastičnosti mogli odrediti parametri za dinamička ispitivanja. Epruvete su opterećene varijabilnima cikličkim opterećenjem čije amplitude i odgovarajući broj ciklusa su proporcionalne visinama valova i njihovim učestalostima u području sjevernog Atlantika. Da bi se utvrdio utjecaj vremenskog redoslijeda opterećenja na zamor materijala kreirana su dva različita spektra opterećenja: Spektar I i Spektar II. U Spektru I su amplitude naprezanja išle od minimalne do maksimalne vrijednosti, dok su u Spektru II amplitude naprezanja išle od maksimalne do minimalne vrijednosti unutar spektra. Maksimalne amplitude u spektru određene su tako da se ispitivanja mogu provesti u prihvatljivom vremenskom roku, 8-15 sati po ispitnom uzorku. Vrijednosti maksimalnih amplituda naprezanja prelazile su granicu elastičnosti materijala, a ukupan broj ciklusa bio je do 106 tako da ovo ispitivanje spada u područje niskocikličnog zamora. Usporedbom rezultata ispitivanja epruveta Spektrom I i Spektrom II s velikom sigurnošću se može zaključiti da na dinamičku izdržljivost u području niskocikličkog zamora značajan utjecaj ima vremenski redoslijed pojavljivanja pojedinih amplituda opterećenja unutar spektra.

Item Type: Thesis (Master's thesis (Bologna))
Uncontrolled Keywords: brodograđevinski čelik; dinamička izdržljivost; spektar opterećenja
Date Deposited: 22 Sep 2014 18:00
Last Modified: 16 Oct 2015 13:05
URI: http://repozitorij.fsb.hr/id/eprint/1383

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year

Nema podataka za dohvacanje citata