Doprinos poboljšanju obradivosti kod kratkohodnog honovanja

Bajić, Dražen (2000) Doprinos poboljšanju obradivosti kod kratkohodnog honovanja. = Doctoral thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Cebalo, Roko.

Full text not available from this repository.

Abstract (Croatian)

U okviru ovog rada ispitivana je ovisnost hrapavosti obrađene površine kao jednog od najznačajnijih pokazatelja obradivosti, o utjecajnim čimbenicima (obodna komponenta brzine rezanja, aksijalna komponenta brzine rezanja, tlak zraka kojim brusna Ietva tlači obradak, vrijeme obrade, zrnatost brusne letve, hrapavost obrađene površine dobivena predobradom) pri obradi kratkohodnim honovanjem. Probnim ispitivanjem izvršen je odabir najutjecajnijih čimbenika. Detaljna ispitivanja provedena po faktorskom planu pokusa i obrađena regresijskom analizom, dala su proširene izraze za proračun srednjeg aritmetičkog odstupanja profila kao opće najprihvatljivijeg pokazatelja hrapavosti obrađene površine. U radu je određena i ovisnost najveće visine neravnina i srednje visine neravnina o srednjoj aritmetičkoj hrapavosti. U cilju dobivanja minimalne vrijednosti hrapavosti obrađene površine obavljeno je optimiranje matematičkog modela dobivenog regresijskom analizom te su određene optimalne vrijednosti ispitivanih čimbenika. U radu je isto tako izvršena usporedba troškova obrade koji nastaju primjenom finog tokarenja kao postupka predobrade kratkohodnom honovanju i troškova koji nastaju brušenjem. Rezultati do kojih se došlo u ovom radu, vrijede za područje ispitivanja prema planu pokusa te materijale C1331 (DIN Ck 22) i C5431 (DIN 34 Cr\NiMo 6). Vjerojatno ce se rezultati ovih pokusa može primijeniti i na druge materijale sto u svakom konkretnom slučaju treba dokazati.

Abstract

The objective of this study was to investigate influence of the impact factors (tangential circumferential velocity, axial oscillation velocity, stone contact pressure, machining time, grit size, initial roughness) on the surface roughness, as one of the most important signs of machinability, during the superfinishing process. Preliminary experiments were done to make choice of the most important factors. Detailed experiments according to the factors test plan and regression analysis, gave the extend equation for mean arithmetical roughness, as one of the most useful signs of the surface roughness. In this work dependence of the roughness depth and average roughness depth from mean arithmetical roughness are also given. In other to get a minimum values of the surface roughness, optimisation of the mathematical model is done by using regression analysis and optimal values of the examined factors are determined. In this work, comparision of the machining costs using fine turning and grinding as preliminary operations to the superfinishing is also determined. The obtained results are, according to the experiment plan, valid for the testing of materials: C1331 (DIN Ck 22) and C5431 (DIN 34 CrNiMo 6). The test results are to be probably applied to other materials, however, has to be proved for each separate case.

Item Type: Thesis (Doctoral thesis)
Uncontrolled Keywords: obradivost; kakvoća obrađene površine; kratkohodno honovanje; matematičko modeliranje; optimiranje
Divisions: 1200 Department of Technology
Date Deposited: 22 Sep 2014 18:00
Last Modified: 16 Oct 2015 13:19
URI: http://repozitorij.fsb.hr/id/eprint/139

Actions (login required)

View Item View Item

Nema podataka za dohvacanje citata