Prilog optimalnom oblikovanju samonosive rešetke autobusa

Lulić, Zoran (2000) Prilog optimalnom oblikovanju samonosive rešetke autobusa. = Contribution to optimal bus structure design. Doctoral thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Jeras, Dušan.

Full text not available from this repository.

Abstract (Croatian)

U radu su istraživani problemi proračuna rešetkaste konstrukcije autobusa. Opisana je izrada proračunskog modela te su naglašene razlike između proračunskog i proizvodnog modela (CAD modela). Ukazano je na problem pravilnog određivanja rubnih uvjeta. Posebno je razmotren problem točnosti izrade proračunskog modela s obzirom na ekscentrični pomak krajeva dijagonalnih ukruta i njegov utjecaj na naprezanja. Osim toga, istraživan je problem prijenosa opterećenja s podne ploče na nosivu rešetku pri čemu je istraživano više različitih modela. U radu su korištene metode numeričke analize metalnih konstrukcija, a računalske analize i simulacije su uspoređene s rezultatima tenzometarskih mjerenja naprezanja na stvarnom autobusu. Opisana su mjerenja kojima su izmjerena naprezanja u raznim pogonskim stanjima. Uspoređena su izmjerena i izračunata naprezanja pri čemu je zbog lakšeg kvantificiranja rezultata uvedena normalizirana relativna razlika izmjerenih i izračunatih vrijednosti. Razmotreni su kriteriji i problemi vezani uz provođenje optimalizacije istraživane konstrukcije.

Abstract

In this study some calculation problems regarding the bus structure were investigated. The building computational-model was described more closely, and the differences between it and the CAD model were emphasized. The problem of boundary conditions has also been discussed. The influence of eccentric positioning of diagonal beams on the model design and stress was estimated. Transfer of load due to passenger’s weight from floor plate to the bus structure was also estimated, using several different models. The numerical methods to analyze metal structures were used, and the computed results were compared to those given by tensometric measurements on a real bus in different load conditions. The results are quantified by means of normalized differences. Attention has also been given to the problem of criteria for the optimization process of considered structure.

Item Type: Thesis (Doctoral thesis)
Uncontrolled Keywords: motorno vozilo; autobus; samonosiva rešetka; proračun; numeričke metoda proračuna; mjerenje naprezanja; optimalno oblikovanje
Keywords (Croatian): motor vehicle; omnibus; bus structure; calculation; numerical methods; stress measurements; optimal design
Divisions: 400 Department of IC Engines and Mechanical Handling Equipment
Date Deposited: 22 Sep 2014 18:00
Last Modified: 16 Oct 2015 13:19
URI: http://repozitorij.fsb.hr/id/eprint/140

Actions (login required)

View Item View Item

Nema podataka za dohvacanje citata