Uvjeti i način uključivanja samostalnih proizvođača električne energije u hrvatski elektroenergetski sustav

Ćurković, Ante (2001) Uvjeti i način uključivanja samostalnih proizvođača električne energije u hrvatski elektroenergetski sustav. = Conditions and modes for independent power producer connection to croatian electrity grid. Doctoral thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Bogdan, Željko.

Full text not available from this repository.

Abstract (Croatian)

Jedinstveni hrvatski elektroenergetski sustav funkcionira već pedeset godina kao poslovni monopol u potpunom vlasništvu i pod kontrolom države. Globalni proces restrukturiranja i demonopolizacije infrastrukturnih djelatnosti u sektoru elektroprivrede članice Europske unije uredile su Direktivom 96/92 EC. Osnovni cilj ove Direktive je priprema i razvoj uvjeta u kojima ce električna energija biti roba kao i svaka druga roba na otvorenom tržištu. Naslijeđeno stanje je vrlo različito od države do države, pa za ujednačavanje uvjeta 1 Iiberalizacije tržišta treba uložiti izuzetno puno truda u razumijevanju povijesnog razvoja pojedinih elektroprivreda. Nesporna je želja Hrvatske da bude članica Europske unije. Time su i pravila o zajedničkom tržištu roba, usluga, rada i kapitala obvezujuća i za Hrvatsku elektroprivredu. Direktiva ne zahtijeva privatizaciju elektroprivrede niti razdvajanje vlasništva nad proizvodnjom, prijenosom i distribucijom unutar integrirane organizacije već u skladu s demokratskom praksom usuglašavanja interesa zainteresiranih kupaca i proizvođača, postupno uvodi tržišnu konkurenciju. Ali, otvaranje tržišta pod utjecajem slobodnog kretanja kapitala slijedi privatizacija elektroenergetskog sektora, to pojava niza novih sudionika, t.j. proizvođača kako roba, tako i usluga. Nezavisni proizvođača električne energije (IPP) zajednička su pojava, od čvrsto planskih do potpuno Iiberaliziranih tržišta, potičući i konkurenciju i privatno poduzetništvo. Za uspješan razvoj IPP proizvođača zbog veličine ulaganja, vijeka korištenja opreme i utjecaja tehnologije na okoliš koriste se vrlo komplicirana multidisciplinarna pravila za uravnoteženje interesa i podjelu rizika zainteresiranih strana. U stručnoj literaturi problemi razvoja i korištenja IPP projekata razmatraju se najčešće na razini utjecaja na dijelove elektroprivrednog sustava iii pojedinih stručnih motrišta. Takve elaboracije su vrlo korisne, ali ostavljaju prostora za pretjerano afirmativna iii negirajuća razmišljanja, pa i pogrešne zaključke. Za ocjenu stvarne vrijednosti IPP projekata, u okviru ovog rada analizirana je kompleksna intrakcija financijskih, komercijalnih, tehničkih, pa i političkih obilježja procesa kooperacije IPP-a i elektroprivrede, koja se postupno mijenja od monopola ka ciljanom potpuno otvorenom tržištu. Provedena analiza dokazala je nepobitno da je koncepcija IPP projekta najprikladniji način izgradnje novih kapaciteta i proizvodnje električne energije u hrvatskim uvjetima.

Abstract

For fifty years, the Croatian electric power system has functioned as a wholly state-owned and controlled business monopoly. The overall process of restructuring and demonopolizing the infrastructure activities in the electricity sector has been regulated by EU members in Directive 9692 EC. The basic objective of the Directive is the preparation and development of conditions under which electricity will be a commodity like any other commodity a free market. As the inherited situation varies by country, for the harmonization of market cam:Worts and liberalization an especially great effort needs to be made in order to understand the historical development of a particular electric utility. Croatia's desire to be a member of the European Union is indisputable. This means that the rules of the inter-European market for goods, services, labor and capital are Dinding upon Hrvatska Elektroprivreda. The Directive does not demand the privatization of electric utilities nor separate ownership of generation, transmission and distribution within an integrated organization but, in accordance with democratic practice, the balancing of interests of interested customers and producers for a gradual introduction of a competitive market. However, the deregulated market under the influence of free allocation of capital is followed by the privatization of the electricity sector and the participation of new participants providing new products and new services. Independent Power Producers (IPPs), a phenomenon common to a strictly planned through a completely liberalized market, encourage both competition and private entry. For a successful development of IPPs, because of the size of investment, equipment lifetime and environmental impact of technology, very complicated multidisciplinary rules are used to balance the interests and allocate risks among the interested parties. In available specialist literature, the issues of development and use of IPP projects are generally considered at the level of their impact on parts of the electricity system or from a particular specialist viewpoint. Such studies are very useful but leave room for excessively affirmative or negative opinions, and may even be misleading. To assess the true value of IPP projects, the present paper includes an analysis of the interaction of financial, commercial, technological and even political characteristics of the process of cooperation between IPPs and a vertical integrated electric utility, which gradually changes from a monopoly toward a fully tree market. The analysis has irrefutably proved that the concept of IPP projects is the most suitable way of constructing new capacity and generating electricity in the Croatian circumstances.

Item Type: Thesis (Doctoral thesis)
Uncontrolled Keywords: elektroenergetski sustav; samostalni proizvođač električne energije
Divisions: 500 Department of Energy, Power Engineering and Environment > 510 Power Engineering and Energy Management Chair
Date Deposited: 22 Sep 2014 18:00
Last Modified: 16 Oct 2015 13:19
URI: http://repozitorij.fsb.hr/id/eprint/144

Actions (login required)

View Item View Item

Nema podataka za dohvacanje citata