Istraživanje zaribavanja cilindričnih evolventnih zupčanika

Podrug, Srđan (2000) Istraživanje zaribavanja cilindričnih evolventnih zupčanika. = Scuffing investigation for cylindrical involute gears. Scientific master's thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Opalić, Milan.

Full text not available from this repository.

Abstract (Croatian)

Analiziran je temperaturni udar koji ima presudnu ulogu u mehanizmu zaribavanja. Modificiran je izraz za računanje temperaturnog udara, koji se koristi u različitim standardima, uzimanjem u obzir promjene viskoziteta uslijed rasta temperature na ulasku u zahvat te različitih raspodjela opterećenja na zube u zahvatu. Analiziranjem promjene temperaturnog udara, uočeni su mogući položaji maksimalnog temperaturnog udara duž linije zahvata, sto može umnogome olakšati i u rzati izračunavanje stupnja sigurnosti protiv zaribavanja prema kriteriju temperaturnog udara. U većini slučajeva nije potrebno računati vrijednost temperaturnog udara u velikom broju točaka zahvata, već je dovoljno usporediti vrijednosti temperaturnog udara u nekoliko karakterističnih točaka zahvata. Izvršena je optimalizacija zupčanog para obzirom na temperaturni udar, te su dobiveni faktori pomaka profila za koje je maksimalna vrijednost temperaturnog udara u zahvatu najmanja. Temperaturni udar je najmanji za visoke vrijednosti sume faktora pomaka profila, te je manji sto je suma broja zubi zupčanika veća. Dakle, korištenje zupčanika s većim brojem zubi uz veću sumu faktora pomaka profila daje mnogo manje vrijednosti temperaturnog udara u zahvatu. Osim stupnja sigurnosti protiv zaribavanja u razmatranje su uključeni i ostali stupnjevi sigurnosti i to: stupanj sigurnost protiv zamora materijala od savijanja u korijenu zuba, stupanj sigurnosti protiv pojave rupičenja na bokovima zuba, stupanj sigurnosti protiv probijanja uljnog sloja i stupanj sigurnosti protiv trošenja. Optimalizacijom zup6anog para obzirom na funkciju cilja, koja je definirana kao produkt pojedinačnih stupnjeva sigurnosti, utvrđeno je da vrijednost funkcije cilja raste sa sumom faktora pomaka profila i brojem zubi zupčanika. Optimalizacijom zupčanog para, obzirom na formiranu funkciju cilja, uz konstantnu sumu faktora pomaka profila, uočeno je da se optimalni faktori pomaka profila nalaze na pravcu, čija je jednadžba izvedena na osnovi optimalizacije stotinjak zupčanih parova. Njenim korištenjem se, za zadane brojeve zubi zup6anika i unaprijed odabranu sumu faktora pomaka profila, može jednostavno izvršiti optimalna raspodjela faktora pomaka profila.

Abstract

The temperature flash in the meshing zone of gears with standard involute soothing. which has crucial impact in scuffing mechanism, is analysed. The known enressions for temperature flash calculation are modified taking into account viscosity drake due to temperature increase at the entrance to the meshing zone, and different detr*utions of load sharing between various pairs of teeth in mesh along the path of Possible positions of maximal temperature flash along the path of contact are after.ed which can significantly lighten and speed up scuffmg load capacity cu:ahtion. In most cases there is no need for temperature flash calculation in a great anther of points along the path of contact, but it is sufficient to compare temperature zsh values in a few characteristic points. The gear pair optimisation in respect to temperature flash is performed. Optimal overlap factors for which maximal value of temperature flash along the path of contact a =animal are derived. Temperature flash is the lowest for high values of overlap imam sum, and decreases with decreasing gear pair teeth number. Therefore, using pars with higher teeth number and with higher sum of overlap factors gives much Intaikr values of temperature flash. Besides scuffing safety factor, others safety factors are taken into account, such s Root-bending stress safety factor, Pitting safety factor, Oil film thickness safety factor and Wear safety factor. The objective function, which is defined as a product of previously mentioned safety factors, is optimised. It is established that objective irrction value increases with overlap factor sum and with gear teeth number. When sum of overlap factors is constant objective function optimisation shows Sot optimal overlap factors are on the straight line, which equation is derived on the Issas of optimisation of about hundred gear pairs. By means of the derived equation for de given gear teeth number and the sum of overlap factors distribution of overlap sots leading to optimal overall safety can easily be obtained.

Item Type: Thesis (Scientific master's thesis)
Uncontrolled Keywords: zaribavanje; temperaturni udar; debljina uljnog sloja; trošenje; stupnjevi sigurnosti; optimalizacija
Divisions: 100 Department of Design > 120 Chair of Machine Elements
Date Deposited: 22 Sep 2014 18:00
Last Modified: 16 Oct 2015 13:19
URI: http://repozitorij.fsb.hr/id/eprint/149

Actions (login required)

View Item View Item

Nema podataka za dohvacanje citata