Ispitivanje mjerila toplinske energije

Grđan, Dalibor (2011) Ispitivanje mjerila toplinske energije. = Master's thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Zvizdić, Davor.

[img] Text
09_12_2011_Diplomski_-_Dalibor_Grdan.pdf
Restricted to IP adress Jezik dokumenta:Croatian

Download (9MB)

Abstract (Croatian)

U diplomskom radu razrađuje se postupak ispitivanja mjerila toplinske energije. To su uređaji koji mjere količinu toplinske energije, koju nosioc topline (najčešće voda), preuzme ili prenese u krugu za izmjenu topline, i istu prikazuju u zakonskim jedinicama, obično kilovatsatima kWh. U uvodnom poglavlju navedene su osnove što mjerila toplinske energije jesu i koji je njihov način rada. U drugom poglavlju navedena je postojeća zakonska ispitna regulativa, koju čine Hrvatske norme, koje normiraju ispitni postupak i definiraju što sve moraju ispuniti mjerila toplinske energije, Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila toplinske energije, te \Naredba o ovjernim razdobljima za pojedina zakonita mjerila i načinu njihove primjene i o umjernim razdobljima za etalone koji se upotrebljavaju za ovjeravanje zakonitih mjerila. Treće poglavlje donosi podjelu mjerila toplinske energije na: cjelovita, sastavljena i hibridna. \Nabrojani su i detaljno opisani podsklopovi sastavljenog mjerila (par mjerila temperature, mjerilo protoka i računska jedinica). Prikazane su njihove osnovne karakteristike i konstrukcijski zahtjevi. U četvrtom poglavlju dan je pregled definicija i terminologije koja se koristi u hrvatskim normama i ostaloj literaturi vezanoj uz mjerila toplinske energije i njihovo ispitivanje. Peto poglavlje definira ispitni postupak kod prvog ovjeravanja mjerila toplinske energije, namjena kojega je osiguranje da mjerila toplinske energije koja se puštaju u pogon odgovaraju odobrenom uzorku i propisima, tj. da imaju propisana mjeriteljska svojstva unutar granica najvećih dopuštenih pogrešaka kao i da ispravno funkcioniraju. Sve odredbe ispitivanja kod prvog ovjeravanja primjenjuju se i pri ispitivanju kod ponovljenog ovjeravanja. šesto poglavlje govori o teoriji koja se nalazi iza određivanja mjerne nesigurnosti. U sedmom se poglavlju opisuje procedura ispitivanja mjerila toplinske energije na konkretnim mjernim linijama Laboratorija za toplinsku energije na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu. Dan je i shematski prikaz mjernih linija, izračun mjerne nesigurnosti te prijedlozi umjernih listova. Osmo, zaključno poglavlje sadrži kratak osvrt na izradu ovog rada te komentare o ispitivanju mjerila toplinske energije.

Item Type: Thesis (Master's thesis)
Uncontrolled Keywords: mjerilo toplinske energije; kalorimetar; ispitivanje; umjeravanje; mjerna nesigurnost
Date Deposited: 22 Sep 2014 18:00
Last Modified: 16 Oct 2015 13:03
URI: http://repozitorij.fsb.hr/id/eprint/1555

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year

Nema podataka za dohvacanje citata