Eksperimentalno određivanje otpora valova serije Wigleyevih trimarana

Degiuli, Nastia (2001) Eksperimentalno određivanje otpora valova serije Wigleyevih trimarana. = Experimental determination of wave pattern resistance of the series of wigley trimaran. Doctoral thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Doliner, Zdravko.

Full text not available from this repository.

Abstract (Croatian)

Brzi deplasmanski i poludeplasmanski trimarani su predmet značajnih istraživanja u posljednja tri desetljeća i nalaze značajnu primjenu kako za ratne brodove, posebno nosače aviona, tako i za trgovačke brodove i brodove specijalne namjene gdje se zahtijeva velika pravokutna površina palube. Ova disertacija odnosi se na eksperimentalna i teorijska istraživanja komponenata otpora trimarana simetričnih bočnih trupova u mirnoj vodi. Izvršeno je eksperimentalno određivanje vrijednosti ukupnog otpora i faktora forme za deset različitih trimaranskih konfiguracija serije Wigleyevih trimarana C98-349 i za jednotrupni Wigleyev model C87-267 (DI\NMA-Trieste), za područje Froudeovog broja 0.082-0.495. Izvršena su mjerenja reljefa slobodne površine u Best uzdužnih mjernih ravnina za deset Wigleyevih trimaranskih konfiguracija. Eksperimentalno su određene vrijednosti otpora reljefa slobodne površine za deset trimaranskih konfiguracija primjenom metoda LFT, MEM i MES, za područje Froudeovog broja 0.239-0.488. Ispitivanja su izvršena za široko područje relativih bočnih i uzdužnih položaja (s/L s = 0.200 – 0.600, d/L s = 0.250 – 0.500 ), s modelima slobodnim u odnosu na trim i poniranje. Izvršen je proračun teorijskih vrijednosti otpora valova temeljen na linearnoj teoriji valova i Michellovoj brodskoj formi. Usporedba dobivenih rezultata s eksperimentalno određenim vrijednostima otpora reljefa slobodne površine ukazuje na činjenicu da slaganja nisu zadovoljavajuća. Rezultati istraživanja, realizirani za široko područje Froudeovog broja, omogućavaju bolje razumijevanje hidrodinamičkog sadržaja komponenata otpora trimarana uključujući i utjecaj međusobnog položaja trupova na vrijednosti komponenata otpora. Eksperimentalno određene vrijednosti ukupnog otpora, faktora forme i otpora reljefa slobodne površine za deset trimaranskih konfiguracija omogućile su određivanje područja Froudeovog broja, gdje je prisutna povoljna interferencija ukupnog otpora, a kvantificiran je i udio valne i viskozne interferencije.

Abstract

High speed displacement and semi-displacement trimarans have received considerable attention over the past three decades. They have been widely used both for naval applications, especially aircraft carriers, and civil transportation where wide and square decks are required. This thesis describes an experimental and theoretical investigation into the resistance components in calm water of these types of craft with symmetric outriggers. Experimental determination of total resistance and form factor for the ten different trimaran configurations of Wigley's series C98-349 and for Wigley monohull C87-267 (DINMA¬Trieste) has been carried out over a Froude number range 0.082-0495. Wave pattern measurements in six longitudinal cuts for the ten trimaran configurations have been conducted. Wave pattern resistance for the ten trimaran configurations have been experimentally determined by applying LFT, MEM and MES method, over a Froude number range 0.239-0488. The tests have been conducted over a wide range of relative lateral and longitudinal positions (s/L s = 0.200- 0.600, d/L s = 0.250- 0.500 ), with model free to trim and sink conditions. Calculation of theoretical wave resistance based on the linear wave theory and the Michell approximation has been undertaken. The comparison between the theoretical predictions and the experimentally determined wave pattern resistance has shown poor agreement. The results of the investigation, over a wide range of Froude number, provide a better understanding of the hydrodinamical content of the components of trimaran resistance including the influence of mutual hull positions on the resistance components. Experimentally determined values of total resistance, form factor and wave pattern resistance for the ten trimaran configurations have made possible the determination of Froude number range, where positive total resistance interference occurs. Wave and viscous interference have been quantified as well.

Item Type: Thesis (Doctoral thesis)
Uncontrolled Keywords: hidrodinamika; otpor broda; trimaran
Divisions: 500 Department of Energy, Power Engineering and Environment > 510 Power Engineering and Energy Management Chair
Date Deposited: 22 Sep 2014 18:00
Last Modified: 16 Oct 2015 13:19
URI: http://repozitorij.fsb.hr/id/eprint/156

Actions (login required)

View Item View Item

Nema podataka za dohvacanje citata