Poboljšanje triboloških značajki crpke za vodu

Šimunović, Katica (2000) Poboljšanje triboloških značajki crpke za vodu. = Improving the tribological characteristics of the vertical turbine pump. Scientific master's thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Ivušić, Vinko.

Full text not available from this repository.

Abstract (Croatian)

Analizom složenog tribosustava vertikalne crpke definiran je najizraženiji mehanizam trošenja - abrazijsko trošenje zaštitnih čahura na vratilima crpke, koje je uzrokovalo direktne i indirektne gubitke. Stoga je osnovni cilj ovoga rada smanjiti to gubitke, odnosno poboljšati tribološku razinu crpke određenim tribološkim mjerama. Jedna od triboloških mjera je praćenje procesa trošenja vertikalne crpke mjerenjem vibracija i temperature, kojom je omogućeno planiranje aktivnosti održavanja i nabavljanje rezervnih dijelova na vrijeme, odnosno sprječavanje gomilanja rezervnih dijelova na skladištu, što bi bilo ekonomski neopravdano. Uz pracer je procesa trošenja, kao jedne od triboloških mjera, predložene su i tribološke mjere za smanjenje procesa trošenja. Učinkovitost predloženih triboloških mjera za smanjenje trošenja (nanošenje prevlaka tehnologijom toplinskog naštrcavanja na rukavce vratila i nanošenje prevlaka na istrošene zaštitne čahure), potvrđena je laboratorijskim ispitivanjima otpornosti abrazijskom trošenju, metodom "suhi pijesak/gumeni kotac" (norma ASTM G65-94). Uzorci s prevlakama NiCr i NiCrWC pokazali su bolju otpornost abrazijskom trošenju nego uzorci materijala zaštitnih čahura (4770 poboljšan, tvrdoće 50 HRC). Također je provedeno laboratorijsko ispitivanje otpornosti erozijskom trošenju, s ciljem usporedbe otpornosti erozijskom trošenju različitih materijala za izradu rotora. Uzorci izrađeni od bronci (aluminijska, nikl-aluminijska i olovno kositrena) pokazali su bolju otpornost erozijskom trošenju nego uzorci od poboljšanog čeličnog lijeva CL4171.

Abstract

By the analysis of the complex tribological system of a vertical turbine pump the most expressive wear mechanism - abrasion wear of shaft sleeves, causing direct and indirect losses, has been determined. Therefore the main objective of the present work is to reduce these losses i.e. improve the tribological characteristics of the pump by means of certain tribological activities. Wear process monitoring by measuring vibrations and temperature is one of these activities which makes possible the planning of maintenance activities and procurement of spare parts just in time and thus prevent their overstocking. Besides the tribological activities for wear process monitoring, tribological activities for wear process reducing are also proposed. Efficiency of the proposed tribological activities (thermal spray coatings on shaft or damaged shaft sleeves) has been confirmed by standard test method for measuring abrasion using "dry sand /rubber wheel" apparatus (ASTM G65-94). Coated specimens (NiCr and NiCrWC thermal spray coatings) proved to have better abrasion resistance to wear than those of Cr-Mo martensitic stainless steel C4770 of shaft sleeves (hardened and tempered. hardness 50 I-IRC). Laboratory testing of erosion resistance has also been carried out so as to compare erosion resistance of different materials for impellers. Bronze specimens (aluminium, nickel-aluminium and lead-tin bronzes) proved to be more erosion resistant than those of chromium stainless cast steel CL4171 (hardened and tempered).

Item Type: Thesis (Scientific master's thesis)
Uncontrolled Keywords: vertikalna crpka; abrazija; erozija; praćenje procesa trošenja
Keywords (Croatian): vertical turbine pump; abrasion; erosion; wear process monitoring
Divisions: 1000 Department of Materials
Date Deposited: 22 Sep 2014 18:00
Last Modified: 16 Oct 2015 13:19
URI: http://repozitorij.fsb.hr/id/eprint/157

Actions (login required)

View Item View Item

Nema podataka za dohvacanje citata