Analiza modelskih ispitivanja sustava ventilacije prometnih tunela

Drakulić, Miodrag (2000) Analiza modelskih ispitivanja sustava ventilacije prometnih tunela. = Model tests analysis of traffic tunnel ventilation systems. Scientific master's thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Donjerković, Petar.

Full text not available from this repository.

Abstract (Croatian)

U radu su prikazane temeljne inačice sustava ventilacije prometnih tunela s posebnim naglaskom na cestovne tunele. Analizirani su parametri koji utječu na efikasnost i pouzdanost rada ventilacijskih sustava (vrsta i intenzitet prometa, meteorološki parametri, geometrijske karakteristike tunela i sl.), za slučaj normalnog pogona i za slučaj požarnog incidenta. Pri tome su prikazana karakteristična rješenja protupožarne zaštite tunela, koja su u izravnoj vezi s odabranim projektnim rješenjem sustava ventilacije. U tom dijelu posebno su analizirane mjere protupožarne zaštite koje se odnose na uzdužnu reverzibilnu ventilaciju. U radu su također analizirani parametri koji utječu na rad ventilacijskog sustava i razdiobu dima u neposrednoj blizini simuliranog izvorišta požara, za različita požarna opterećenja. Analiza je provedena na temelju izotermnih modelskih ispitivanja ventilacije i požarnog incidenta za slučaj tunela Sv. Rok, obavljena u hidrodinamičkim laboratorijima Brodarskog institute 1997.godine. Također je izvršena valorizacija rezultata spomenutih modelskih ispitivanja ventilacije u uvjetima po2ara, usporedbom s recentnim rezultatima ispitivanja ventilacijskih sustava izvedenim u naravi, s ciljem da se otkrije stupanj njihove podudarnosti.

Abstract

This paper discusses the basic variants of traffic tunnel ventilation systems with special accent on road tunnels. Parameters, which affect efficiency and reliability of ventilation systems (type and intensity of traffic, weather conditions, geometric characteristics of the tunnel, etc.), were analysed in case of normal exploitation and in case of fire accident. In this the characteristic solutions of the tunnel fire protection which are directly connected with the selected ventilation system design solution were shown. Fire protection measures, which refer to the longitudinal reversible ventilation, were separately analysed in this part. The paper also analyses the parameters which affect the ventilation system operation and smoke distribution in the vicinity of simulated source of fire for different fire loads. The analysis was made on the basis of isothermal model tests of ventilation and fire incident in the case of the Sv. Rok tunnel conducted in hydrodynamic laboratories of the Marine Research and Special Technologies Institute in 1997. Evaluation of the results of mentioned model tests of ventilation in fire conditions was also made by comparison with recent results of ventilation system field tests, with an objective of establishing the degree of their congruence.

Item Type: Thesis (Scientific master's thesis)
Uncontrolled Keywords: cestovni tunnel; ; ventilacija; požar; modelsko ispitivanje
Keywords (Croatian): road tunnel; ; ventilation; fire; model test
Divisions: 300 Department of Thermodynamics, Thermal and Process Engineering
Date Deposited: 22 Sep 2014 18:00
Last Modified: 16 Oct 2015 13:19
URI: http://repozitorij.fsb.hr/id/eprint/158

Actions (login required)

View Item View Item

Nema podataka za dohvacanje citata