Statičko i dinamičko utvrđivanje mehaničkog kapaciteta slabinske kralješnice

Sušić, Aleksandar (2002) Statičko i dinamičko utvrđivanje mehaničkog kapaciteta slabinske kralješnice. = Evaluation of static and dynamic lumbar spine mechanical capacity. Scientific master's thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Muftić, Osman.

Full text not available from this repository.

Abstract (Croatian)

Pri rješavanju zadatka utvrđivanja mehaničkog kapaciteta slabinske kralješnice, provedena je biomehanička analiza međusobnih odnosa utjecajnih veličina s namjerom da se pronađe način koji omogućava da se mjerenjima dole do rezultata koji su primjenjivi na velik broj zauzetih položaja tijela i opisa radnih zahtjeva. Mehanički je kapacitet slabinske kralješnice definiran kao sposobnost sustava slabinske kralješnice u nadvladavanju nametnutog opterećenja u zadanim uvjetima bez narušavanja mehaničke stabilnosti slabinske kralješnice. Iz pojma mehaničkog kapaciteta slabinske kralješnice definiranog slabinskim momentom Cmeh, Nm proistječe način njegove primjene u procesu biomehaničke analize opterećenja koja se mogu nametnuti u promatranom slučaju na sustav slabinske kralješnice. Ustanovljeno je da je izolacija trupa neophodna, da postupak mjerenja treba pružiti rezultate koji obuhvaćaju razlike oblika opterećenja i položaja tijela čovjeka, §to dovodi do izbora MedX uređaja za mjerenje izometričkog slabinskog momenta. Mjerenje se provodi uzimajući u obzir starosnu dob te spol ispitanika, a antropomjere ispitanika obuhvaćaju od 5-og do 95-og percentila ispitanika. Rezultati utvrđeni tim postupkom pružaju informaciju o punoj veličini mehaničkog kapaciteta slabinske kralješnice obuhvaćajući statička i dinamička opterećenja kao i različite položaje tijela čovjeka, ali uz ograničenje na gibanja trupa odnosno tijela u ravnini x-z. Mjerenjem je utvrđen slabinski moment C,,,ef, Nm u ovisnosti o položaju trupa ispitanika, te se primjenom statističke razdiobe antropomjera dovode u vezu antropomjere ispitanika i mehanički kapacitet slabinske kralješnice. Veličina mehaničkog kapaciteta slabinske kralješnice ovisna je o položaju tijela i međusobnom utjecaju njegovih dijelova kao i o uvjetima opterećenja. U promatranom slučaju treba o tome voditi računa, sto za njegovo računanje predstavlja potrebu izrade biomehaničkog modela za svaki opis radnog zahtjeva.

Abstract

In order to solve problems of obtaining the mechanical capacity of lumbar spine, biomechanical analysis of interrelated influential factors is performed with the intention to obtain the results by using measurements that are applicable to wide range of human postures and related working tasks. Mechanical capacity of lumbar spine is defined as an ability of lumbar spine system to prevail the applied load without risk of loosing mechanical stability. From the concept of mechanical capacity of lumbar spine as lumbar moment Cmeh, Nm, follows its way of application in the process of biomechanical analysis of the allowed loadings on lumbar spine system in analyzed circumstances. Measurement device MedX is chosen considering that isometric lumbar extension moment measurement procedure allows application of measuring results for many types of loads and fact that the isolation of trunk is necessary. Measurement procedure considers age, sex and anthropometrical measures including range from 5th to 95th percentile. The results obtained by such measurement procedure provide full mechanical capacity magnitude of lumbar spine and allow an interpretation of different statical and dynamical loads and the magnitude of applied loads on lumbar spine, reduced on sagittal x-z mid-plane. A measurement procedure where lumbar extension moment Cr„eh, ref, Nm is a function of trunk angle, yields relation of anthropometrical distribution and mechanical capacity of lumbar spine. In such approach, the relation between anthropometrical measures and mechanical capacity of lumbar spine was established. Magnitude of mechanical capacity of lumbar spine depends on posture and circumstances of applied loads, which in calculation of its magnitude represents the need to establish biomechanical model for every analyzed case.

Item Type: Thesis (Scientific master's thesis)
Uncontrolled Keywords: slabinska kralješnica; mehanički kapacitet slabinske kralješnice; trbušni tlak; slabinski moment
Keywords (Croatian): lumbar spine; lumbar spine mechanical capacity; lumbar moment
Divisions: 200 Department of Engineering Mechanics
Date Deposited: 22 Sep 2014 18:00
Last Modified: 16 Oct 2015 13:19
URI: http://repozitorij.fsb.hr/id/eprint/169

Actions (login required)

View Item View Item

Nema podataka za dohvacanje citata