Razvoj sustava za umjeravanje mjernih skala

Medić, Srđan (2011) Razvoj sustava za umjeravanje mjernih skala. = Doctoral thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Mudronja, Vedran.

[img]
Preview
Text
24_02_2012_doktorat_srdjan_medic.pdf Jezik dokumenta:Croatian

Download (3MB) | Preview

Abstract (Croatian)

Laboratorij za precizna mjerenja dužina koji je ujedno i Nacionalni laboratorij za duljinu (u daljnjem tekstu Laboratorij) sudjeluje u CIPM MRA (Comité International des Poids et Mesures, Mutual Recognition Arrangement) ključnim usporedbama etalona duljine među kojima su od posebnog značaja i precizne mjerne skale. U cilju sudjelovanja u CIPM MRA ključnim usporedbama, Laboratorij je 2003. godine pokrenuo tehnologijski projekt TP-02/0120-16 ''Uređaj za umjeravanje mjernih skala'' u okviru kojeg je izrađen mjerni uređaj koji je korišten za ovo istraživanje. Tijekom 2008. autor rada provodio je istraživanja umjeravajući mjernu skalu duljine 100 mm na navedenom uređaju u sklopu projekta EURAMET Key Comparison, EURAMET.L-K7 ''Calibration of line scales'' u kojem su sudjelovali svi najznačajniji mjeriteljski instituti na svijetu. U pripremi za usporedbeno mjerenje, u okviru gore navedenog tehnologijskog projekta nabavljena je NPL precizna mjerna skala duljine 100 mm koju je autor rada umjeravao u PTB-u (Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Njemačka). Navedena mjerna skala je upotrijebljena za istraživanje ponovljivosti i obnovljivosti rezultata mjerenja te za spoznaje o procjeni dostižne mjerne nesigurnosti. Po završetku projekta u kojem su postignuti potpuno kompatibilni rezultati s ostalim mjeriteljskim institutima, provedena je analiza udjela mjerne nesigurnosti temeljem eksperimentalnih mjerenja i simulacijske analize. U okviru istraživanja utjecaja na mjernu nesigurnost istražen je najpouzdaniji položaj laserskog izvora svjetla i optičkih komponenti, minimiziranje Abbeove greške, određivanja sredine linije mjerne skale, suosnost mjerne skale i laserskog snopa, pravocrtnost gibanja stola, kutovi nagiba, skretanja i uvijanja, okolišni uvjeti koji utječu na valnu duljinu lasera i geometriju uređaja te utjecaj gubljenja fokusa tijekom pomicanja stola. Nakon provedenih eksperimentalnih mjerenja i simulacijske analize u svrhu određivanja parametara mjerne nesigurnosti, provedena je modifikacija sustava s ciljem smanjivanja istih. Modifikacija je provedena postavljanjem posebnih kliznih oslonaca, te je sustav toplinski izoliran. Nakon modifikacije sustava izvršena je ponovna procjena mjerne nesigurnosti koja je validirana u usporedbenom mjerenju mjerne skale duljine 300 mm s jednim prestižnim svjetskim mjeriteljskim institutom.

Abstract

The Laboratory for Precise Measurement of Length, which is at the same time the National Laboratory for Length (in text 'Laboratory') takes part in CIPM MRA (Comité International des Poids et Mesures, Mutual Recognition Arrangement) comparisons of length standards, which include line scales as very important standards of length. In order to participate in the CIPM MRA key comparisons, Laboratory initiated technology project TP-02/0120-16 "The device for calibrating measurement scales" in 2003, in which a measurement device was constructed. This measurement device has been used in this research. During 2008, applicant was using this device to research calibration 100 mm measurements scale, participating in the EURAMET Key Comparison, EURAMET.L-K7 ''Calibration of line scales'' (a project shared by the leading calibration institutes in the world). In preparation for comparison measurements as a part of technology project mentioned above, NPL line scale length of 100 mm was purchased and it has been calibrated in PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Germany) by the author of this paper. This line scale was used for studying repeatability and reproducibility of measurement results and for the cognition of evaluation of achievable measurement uncertainty. After completion of the project in which have been achieved results fully compatible with the results of other measurement institutes, each factor of measurement uncertainty was separately analyzed by conducting experimental measurements and simulation studies. As a part of research on the impact of measurement uncertainty the following was investigated: the position of laser light sources and optical components, minimizing Abbe's error, the determination of the middle line of line scales, alignment of line scale and laser beam, straightness movement of table, pitch, roll and yaw angles, environmental conditions affect the laser wavelength and the geometry of device and the impact of losing focus while moving of table. After performed experimental measurements and simulation studies in order to analyze the parameters of uncertainties, the modification of system was performed by applying special sliding supports, and the system is completely thermally isolated. After modification of the system, reevaluation of measurement uncertainty was performed, which has been validated in comparison measurements of line scale length of 300 mm with a prestigious international measurement institute.

Item Type: Thesis (Doctoral thesis)
Uncontrolled Keywords: etaloni duljine; mjerna skala; umjeravanje; mjerna nesigurnost; usporedbena mjerenja; Monte Carlo simulacije; laserski interferometar; viziranje linija
Keywords (Croatian): length standards; line scale; calibration; measurement uncertainty; intercomparison measurements; Monte Carlo simulations; Laser Interferometer; sighting of lines
Subjects: TECHNICAL SCIENCE > Mechanical Engineering
Date Deposited: 22 Sep 2014 18:00
Last Modified: 15 May 2020 15:06
URI: http://repozitorij.fsb.hr/id/eprint/1759

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year