Razvoj proračunskog modela vratilnog voda brodskog vijka

Vasiljević, Vedran (2001) Razvoj proračunskog modela vratilnog voda brodskog vijka. = Development of calculation model for ship screw shafting. Scientific master's thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Parat, Želimir.

Full text not available from this repository.

Abstract (Croatian)

U prvom poglavlju prikazani su kvarovi sustava vratilnog voda kod trgovačkih brodova te opisani mogući uzroci zaribavanja ležajeva. U drugom poglavlju razmatrane se vrste propulzijskog postrojenja trgovačkih brodova. Utvrđena je najosjetljivija varijanta propulzijskog sustava na postavljanje vratilnog voda. Prikazane su karakteristike porivnog stroja koje određuju izgled sustava vratilnog voda. Raščlanjene su sile i momenti porivnog stroja koje se prenose na sustav vratilnog voda. U obzir su uzete i toplinske deformacije temeljne ploče glavnog porivnog stroja. Zbog složenog utjecaja rada brodskog vijka na sustav vratilnog voda prikazan je pojednostavljeni proces određivanja značajki brodskog vijka . Korištene su smjernice određivanja brodskog vijka prema proizvođaču vijaka LIPS, dok je postupak odredivanja uzbudnih sila i momenata temeljen na rezultatima modelskih ispitivanja i opisu polja sustrujanja. Određen je pomak ležajeva u sustavu vratilnog voda zbog deformacija trupa broda prema ispitivanju u brodogradilištu HDW, Hansa. U trećem poglavlju prikazani kriteriji su dimenzioniranje elemenata sustava vratilnog voda po HRB, Bureau Veritas, Lloyd registru brodova te egzaktnim metodama. U četvrtom poglavlju uspoređeni su rezultati proračuna dimenzioniranja elemenata sustava vratilnog voda po različitim registrima te egzaktnim metodama radi utvrđivanja kompatibilnosti proračuna te utvrđivanja uzroka razlike u proračunima. Za primjer proračuna preuzete su značajke stvarnog broda; gr. 437. BI Uljanik a prikazani se i rezultati proračuna elemenata sustava vratilnog voda određeni u brodogradilištu. Nakon usporedbe rezultata prikazan je novi prijedlog pravila za postavljanje sustava vratilnog voda, Lloyd proposal No. 99/10. U petom poglavlju prikazan je proračun postavljanja sustava vratilnog voda na racunalu. Sustav je oblikovan i ispitan prema programskom paketu NE/NASTRAN-FEMAP za analizu konacnim elementima, a korišteni su gredni konačni elementi te potrebni stupnjevi slobode u osloncima. Definirana su opterećenja i ograničenja te karakteristična stanja sustava vratilnog voda za proračun postavljanja. Prikazani je proračun postavljanja temeljen na primjeru gr. 437., BI Uljanik, za karakteristična stanja broda. Prikazana metoda postavljanja sustava vratilnog voda sadrži postupak primjene za različite slučajeve proračuna uključujući i utjecaj povećane zračnosti ležajeva sustava vratilnog voda. šesto poglavlje sadrži zaključak, a u radu se još nalaze i prilozi. Prvi prilog sadrži grafičke prikaze rezultata proračuna postavljanja sustava vratilnog voda koji su izvedeni u programskom paketu FEMAP. U drugom prilogu su datoteke za programski paket NE/NASTRAN pripremljene za proračun postavljanja sustava vratilnog voda za karakteristična stanja broda i slučajeve povećane zračajnosti ležajeva.

Abstract

In first chapter failures of mail shafting system of merchant ships are shown. Described are reasons of bearing seizures. In second chapter, main propulsion system types of merchant ships are shown. The most sensitive main propulsion type for shaft alignment issues is recognised. Described are influences on main shafting system. Main engine characteristics important for main shafting system, simplified process of screw characteristics determination, including forces and moment acting on main shafting is shown. Guidelines for screw characteristics determination are from LIPS manufacturer, while screw forces and moment dedication process is based on model testing of wake field. Determined are bearing gaps in main shafting system caused by hull deformation based on tests performed in HDW, Hansa shipyard. In third chapter rules for main shafting system according to HRB, Bureau Veritas and Lloyd Register are shown together with science methods for shafting determination. In fourth chapter results of shafting system calculation according to different Registers and science methods for calculation compatibility determination and determination of reasons for calculation differences are compared. For calculation example a case of real ship is taken, code 437 in Uljanik shipyard. Results of main shafting calculation proved in shipyard are shown. A new proposal for shaft alignment, Lloyd proposal No 99/10 is shown after calculation results comparison. In fifth chapter, main shafting system is prepared for computer alignment calculation. System is solved by finite element analysis; beam elements are used as well as adequate degrees of freedom for bearing description. Defined are loads and constrains of main shafting system. Alignment calculation is conducted for values calculated for ship code 437, Uljanik shipyard, for characteristic ship conditions. Alignment method is stated with application guidelines for different calculation cases. Also, calculation of bearing wear influence on shaft alignment is conducted. Sixth chapter contains conclusion, but work contains also appendix I. with graphic images of alignment condition, prepared in FEMAP package. Further more, there are files prepared for shaft alignment calculation for NE/NASTRAN package in appendix II.

Item Type: Thesis (Scientific master's thesis)
Uncontrolled Keywords: propulzijski sustav; sustav vratilnog voda; opterećenje sustava vratilnog voda; proračun sustava vratilnog voda; postavljanje sustava vratilnog voda; reakcija u ležaju; nagib vratila; položaj oslonca; zračnost ležaja
Keywords (Croatian): propulsion system; main propulsion shafting; main propulsion shafting load; main propulsion shafting design; shaft alignment; bearing reaction; alope along the shaft; bearing position; bearing gap
Divisions: 600 Department of Naval Engineering and Marine Technology
Date Deposited: 22 Sep 2014 18:00
Last Modified: 16 Oct 2015 13:19
URI: http://repozitorij.fsb.hr/id/eprint/177

Actions (login required)

View Item View Item

Nema podataka za dohvacanje citata