Primjena načela vitkog održavanja za benzinske postaje

Brnadić, Tomislav (2011) Primjena načela vitkog održavanja za benzinske postaje. = Applying the principles of slender maintaining for petrol stations. Scientific master's thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Štefanić, Nedeljko.

[img]
Preview
Text
Brnadic_magisterij_2011.pdf - Published Version Jezik dokumenta:Croatian

Download (2MB) | Preview

Abstract (Croatian)

Cilj svakog poduzeća je napraviti proizvod u kratkom roku, najbolje moguće kvalitete i prihvatljive cijene. Za postizanje tog cilja potrebno je eliminirati sve vrste gubitaka. Jedna od najuspješnijih metoda za unapređenje procesa u poduzećima je Lean proizvodnja. Lean je proizvodna filozofija koja, kada se implementira, skraćuje vrijeme od narudžbe kupca do isporuke gotovog proizvoda, eliminirajući sve izvore gubitaka u proizvodnom procesu. U prvom poglavlju ovog rada opisana je upravo ova problematika s kojom se susreću proizvodne i druge tvrtke u cilju zadovoljenja kupca proizvoda ili usluga. U drugom poglavlju je objašnjeno 5 osnovnih principa Lean razmišljanja na kojima se temelji Lean proizvodni sustav. Također su obrađeni i gubici koji ne donose direktnu vrijednost proizvodu / usluzi. U dijelu procesnog pristupa poduzeću objašnjeni su pristupi i alati koji imaju za cilj postizanje temeljnih principa Lean sustava: mapiranje vrijednosti, princip Poka - Yoke, Kanban i Just-in-time sustav, 5S – Cando, Kaizen te Jidoka filozofija. U trećem poglavlju ovog rada pažnja je usmjerena na proizvodne ciljeve i implementaciju Leana u održavanje (Lean održavanje). Lean održavanje predstavlja sustavan i logički način prepoznavanja i otklanjanja gubitaka koristeći kontinuirana provjeravanja i poboljšanja za postizanje višeg stupnja učinkovitosti procesa održavanja kako bi se pravovremeno odgovorilo na zahtjev kupca. Obrađeno je 6 faza Lean implementacije u održavanju u cilju sprečavanja zastoja opreme. S posebnom pažnjom je objašnjeno TPM održavanje koje predstavlja temelj Lean održavanja te uloga menadžera i pogona u upravljanju. U četvrtom poglavlju je na primjeru održavanja benzinskih postaja prikazana implementacija Lean održavanja kroz postupak racionalizacije neophodnih aktivnosti koje ne dodaju vrijednost i postupak uklanjanja nepotrebnih aktivnosti. Petim poglavljem su razrađena buduća poboljšanja u procesu održavanja na benzinskim postajama primjenom preventivnog i paušalnog održavanja pri čemu se postižu pozitivni tehnički i financijski efekti u poslovanju tvrtke.

Abstract

The goal of any company is to make the product in the short term, with the best possible quality and acceptable prices. To achieve this goal it is necessary to eliminate all types of losses. One of the most successful methods for improving processes in a company is Lean Production. Lean Production manufacturing's philosophy shorten the time from customer order to delivery of finished products by eliminating all sources of losses in the manufacturing process. In order to satisfy customers manufacturing and other companies are confronted with similar problems which are discussed in the first chapter of this work. Lean Production system is based on five basic principles explained in the second chapter. Losses that don’t bring direct value to the product / service are also described. In the process approach to the company approaches and tools that aim to achieve the fundamental principles of Lean systems: the mapping of values, principles Poka - Yoke, Kanban and Just-in-time system, 5S - Cando, Kaizen, and Jidoka philosophy are explained. In the third section of this work focus is on production goals and implementation of Lean in Maintenance (Lean Maintenance). Lean maintenance is a systematic and logical way of identifying and eliminating losses using the continuous verification and improvement. It’s used to achieve a higher degree of efficiency of the processing in order to timely respond to customer’s demand. In order to prevent equipment breakdowns 6 stages of Lean implementation in the maintenance are described. TPM maintenance which is the foundation of Lean maintenance, roles of managers and management facility is explained in details. Using the case of petrol stations maintenance the Lean Maintenance implementation is shown in the fourth chapter. The implementation is shown using rationalisation procedure of Non-Value-added activities – NVAT and removal of unnecessary activities. Future improvements in the gas station maintenance are discussed in the fifth chapter. Using preventive and flat maintenance positive technical and financial effects of the company’s business achived.

Item Type: Thesis (Scientific master's thesis)
Uncontrolled Keywords: Lean proizvodnja; gubitak; zalihe; aktivnosti; tok vrijednosti; troškovi; TPM održavanje; oprema; upravljanje
Keywords (Croatian): Lean manufacturing; waste; inventory; activities; value stream; goals; costs; TPM maintenance; equipment; management
Subjects: TECHNICAL SCIENCE > Mechanical Engineering
Date Deposited: 22 Sep 2014 18:00
Last Modified: 02 Feb 2021 12:40
URI: http://repozitorij.fsb.hr/id/eprint/1806

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year