Inhibitorsko djelovanje organskih monoslojeva na koroziju čelika

Buergler, Ronald (2002) Inhibitorsko djelovanje organskih monoslojeva na koroziju čelika. = Inhibitory action of organic monolayers on the corrosion of steel. Scientific master's thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Španiček, Đurđica.

Full text not available from this repository.

Abstract (Croatian)

U radu je istraživan novi tip osnovnog sloja ("primera") za željezo ili čelik, koji bi se isticao jednostavnim nanošenjem i niskom cijenom, te povoljnim ekološkim svojstvima u odnosu na tradicionalne postupke fosfatiranja i kromatiranja. Ovaj osnovni sloj bi trebao imati poboljšanu adheziju i inhibitorska svojstva koja bi se bitno razlikovala od trenutno dostupnih "primera". Ova nova vrsta osnovnog sloja sastoji se od otopine specijalno sintetiziranih molekula sposobnih za stvaranje samoorganiziranog monosloja na željezu. Ove molekule se sastoje od adhezijske grupe odgovorne za vezivanje na željeznu površinu, te alkilnih lanaca koji određuju stabilnost i sposobnost otapanja molekula u određenom otapalu. Adhezijske grupe su odgovorne i za inhibicijska svojstva, koja pak ovise o stupnju prekrivenosti i vrsti upotrebljene adhezijske grupe. Ovdje ce biti promatrani tioli, amini i fosfonati, te njihova uspješnost inhibiranja željezne površine. Dalje u okviru istog projekta, sintetizirat ce se i funkcionalne grupe na drugom kraju alkilnog lanca, koje ce biti moguće međusobno polimerizirati. Tako dobiveni zaštitni sloj bi trebao imati dobra svojstva korozijske zaštite, sto de biti tema daljnjeg istraživanja.

Abstract

This work investigates a new type of the primary layer (primer) on iron or steel, whose advantages are simple deposition and low cost, as well as conformity to ecological requirements in comparison to the traditional processes of phosphatization and chromatization. This primary layer should exhibit better adhesion and inhibitory properties which differ drastically from the properties of currently available primers. This new type of the primary layer consists of a solution of specifically synthetized molecules capable of forming a self-organized monolayer on iron. The molecules consist of an adhesion group responsible for bonding to the iron surface, and alkyl chains which determine the stability and solvation capability of molecules in a given solvent. Adhesion groups are responsible for inhibitory properties, which depend on the degree of coverage and the type of adhesion group used. We will observe thiols, amines and phosphonates, and their success of inhibition of the iron surface. Furthermore, we will synthesize polarizible functional groups on the other end of the alkyl chain. The protective layer obtained in this manner should have good corrosion protection properties, which will be the topic of our continual research.

Item Type: Thesis (Scientific master's thesis)
Uncontrolled Keywords: samoorganizirani monosloj; adhezijska grupa; inhibicija željeza
Keywords (Croatian): self assembled monolayers; adhesion groups; ithibition of steel
Divisions: 1000 Department of Materials > 1010 Chair of Materials and Tribology
Date Deposited: 22 Sep 2014 18:00
Last Modified: 16 Oct 2015 13:19
URI: http://repozitorij.fsb.hr/id/eprint/183

Actions (login required)

View Item View Item

Nema podataka za dohvacanje citata