Analiza nestlačivog strujanja u mlaznici podzvučnog aerodinamičkog tunela

Ljuština, Ana Maria (2002) Analiza nestlačivog strujanja u mlaznici podzvučnog aerodinamičkog tunela. = Analysis of incompressible air flow within a contracting cone on a low-speed wind tunnel. Scientific master's thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Kesić, Petar.

Full text not available from this repository.

Abstract (Croatian)

Tema magistarskog rada je određivanje strujnih karakteristika konvergentne mlaznice podzvučnog zračnog tunela LUCKO 1. Konvergentna mlaznica nalazi se ispred mjerne sekcije i primarna joj je zadaća da osigura stacionarno, uniformno strujanje, niskog stupnja turbulencije u mjernoj sekciji. Mjerenjem je određena geometrija strujne površine mlaznice, a analiza strujnih karakteristika provedena je teoretskim i eksperimentalnim metodama. Teoretska analiza pretpostavlja nestlačivo, turbulentno strujanje u osnosimetričnoj mlaznici, a karakteristike strujanja izračunate su numeričkom integracijom. Eksperimentalna istraživanja provedena su na zračnom tunelu LUCKO 1, uključuju mjerenja brzina na ulazu i izlazu iz mlaznice, te u mjernoj sekciji pomoću Pitot - Prandtlovih cijevi. U radu su određeni: stupanj kontrakcije mlaznice (CR), raspon brzina u mjernoj sekciji, energetski gubici u mlaznici uslijed trenja, debljina graničnog sloja na izlazu iz mlaznice, raspored brzina na izlazu iz mlaznice i na četiri poprečna presjeka mjerne sekcije na cijelom rasponu brzina, te stupanj uniformnosti struje zraka. Za provedbu eksperimentalnih ispitivanja projektiran je sustav mjerenja koji uključuje vertikalni i trokoordinatni pozicioner Pitot – Prandtlovih sondi, te ugrađeni instrumenti za praćenje parametra zraka u laboratoriju i tunelu.

Abstract

The aim of proposed MS thesis is to investigate the flow characteristics within a contracting cone on a low-speed wind tunnel LUOKO 1. Contracting cone is placed just ahead of the test section and its task is to ensure the stady, uniform exit flow with a low turbulence level. The shape of contraction conture is determined by measuring the geometric characteristics of inside surface, and the flow characteristics are investigated numerically and experimentally. The theoretical analysis assumed a incompressible, turbulent axisymmetric air flow, and the chracteristics of the flow were determined by the numerical integrations method. The experimental investigation was carried out in the low-speed wind tunnel LUCKO 1 where velocity measurements at the entrance, at the outlet and inside the test section of the contracting cone have been made by using Pitot - Prandtl tubes. The results of the investigatins are: eveluations of the contarction ratio (CR), the range of air speed in the test section, energy losses, boudary layer thickness at the outlet of the cone, velocity distributions in the test section and at the outlet of the cone for the whole speed range and the nonuniformity level. For the purpose of experimental investigation a traversing system was designed and constructed. Travesing system includes vertical and three-coordinates mechanism for supporting the Pitot - Prandtl tubes in the test section. Several instruments were mounted in the wind tunnel and in the laboratory for monitoring the air parameters.

Item Type: Thesis (Scientific master's thesis)
Uncontrolled Keywords: podzvučni zračni tunel; konvergentna mlaznica; energetski gubici; raspored brzina; granični sloj; pozicioneri
Keywords (Croatian): low speed wind tunnel; contracting cone; energy losses; velocity profiles; boundary layer; traversining mechanism
Divisions: 1300 Department of Aeronautical Engineering
Date Deposited: 22 Sep 2014 18:00
Last Modified: 16 Oct 2015 13:19
URI: http://repozitorij.fsb.hr/id/eprint/186

Actions (login required)

View Item View Item

Nema podataka za dohvacanje citata