Upravljanje rizicima metodom analitičko hijerarhijskog procesa

Perhot, Darko (2011) Upravljanje rizicima metodom analitičko hijerarhijskog procesa. = Risk management using analytical hierarchical process method. Scientific master's thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Štefanić, Nedeljko.

[img]
Preview
Text
29_06_2012_Upravljanje_rizicima_(AHP).pdf Jezik dokumenta:Croatian

Download (118MB) | Preview

Abstract (Croatian)

Različiti negativni faktori utječu na problematiku svakodnevnice uzrokujući određene probleme osobno i poslovno.Te i takve utjecajne faktore zajedničkim imenom nazivamo rizicima, a proces upravljanja rizicima predstavlja jedan od načina zaštite i minimiziranja istih.\Njegova jednostavnost ga čini lako i široko upotrebljivim, a konačni rezultat ovisi o umijeću korištenja istim. Proces upravljanja rizikom je vrlo raširen proces upravljanja u poslovnom svijetu, a najčešće korišten u svezi upravljanja rizicima na nivou projekta. \Njegova logičnost i jednostavnost su i ovdje značajan razlog njegove široke i česte primjene čak i kad je u pitanju vrlo složena problematika.To se posebno dobro očituje u slučaju multidisciplinarne problematike, složene suradnje i okruženja, multinacionalnih ugovora, složenih situacija i konstantnih promjena, koje se nalaze u svakodnevnom poslovnom okruženju, te posebno na projektima. Projekti su, pojednostavljeno rečeno, složeni poslovni zadatci s mnogo mogućih potencijalnih rizika. Kod takve složene problematike ovaj proces ima svoju osobitu korist i svrhu, što dokazuje svojom čestom prisutnošću i primjenom u poslovnom svijetu. Doslovni ''recept'' primjene ne postoji, ali postoje okvirne i glavne smjernice djelovanja i načina korištenja navedenog procesa, dok razrada detalja ovisi od slučaja. Ovaj rad daje upravo to, prikaz biti ovog procesa, teoretski objašnjenog i prikazanog na jednom konkretnom i stvarnom primjeru obrađenog AHP (Analitičko Hijerarhijski Proces) metodom, posebno pogodnom za primjenu u okviru procesa upravljanja rizicima. Ukoliko se shvati bit ovog procesa tada dalje svatko, ovisno o specifičnoj situaciji, može rizike okoline istim obraditi, držati ih pod kontrolom i minimizirati.To vrijedi i za svakodnevno osobno okruženje, ali i za multidisciplinarno kompleksne situacije kakvi su npr. projekti. Pri vrlo složenoj problematici kakva se nalazi kod projekata ( interesi, multikulturalnost, multijezičnost, osobnosti pojedinca, multidisciplinarnost, multipovezanosti na ostvarenju zajedničkog cilja, politika, klimatski i radni uvjeti izvedbe projekta, te slično) nalazi se nebrojeno mnogo mogućnosti za potencijalne rizike.Realno gledajući jednostavno ne bi bilo moguće niti razmišljati o kvalitetnoj i pozitivnoj realizaciji bilo kojeg projekta ukoliko se već na samom početku ne bi ozbiljno uzela u obzir problematika rizika.U navednu svrhu spomenuti proces upravljanja rizikom može biti od vrlo velikog značaja i koristi.

Abstract

Different negative factors influent everyday life problematic making problems privatly and businessly.Such influent factors are called risks, where risk management process is one way of risk protection and influence minimalisation.It’s simplicity makes it easy and often used, but final results depends on ability to use the same. Risk management theory and process is very often used process in business world, with most often use regarding project risk management. It’s logic and simplicity are very important reasons of it’s wide and often use even when the complex problematic is in stake.This can be specialy good recognised by multidiscipline problematic, complex relationships and suroundings, multinational contracts, complex situations and constant changes,which are found in everyday business surounding and specialy in projects. Projects are, simply said, complex business goals with a lot of possible potential risks.By such complex problematic this process has it’s spetial use and meaning, which proves it with it’s often and wide spread use in business world. Literal ’’recip’’ of process use does not exist, but exists frame and main leads of way of this process use, where detail adoptation and specifics depend on each case. This work gives exactly that, meaning of this process, through theoretical and practical explanation shown on one real example analysed with AHP (Analythical Hierarchical Process) method, as one of the very adequate method for use in project risk management process. If the basic meaning of process is understood, than each for himself, depending of specific situation, could be able to manage it’s own environmental risks, keeping them under control and minimizing them.This is valid for personal environment, as well as for multidiscipline complex situations, as for example projects are. By very complex problematic as by projects (interests, multikultur, multilingualism, personalities, multidiscipline, multiconnections on the way of achiving the same goal, politic, climate and working conditions by project execution, etc.) exist many possibilities for potential risks. Realisticaly looking it would just not be possible even to think about qualitive and positive realization of any project if the risk problematic wouldn’t be seriously considered allready at the project start.Mentioned risk management process can be of grate help for such use.

Item Type: Thesis (Scientific master's thesis)
Uncontrolled Keywords: rizik; vjerojatnost; nesigurnost; upravljanje rizikom; smanjenje rizika; Analitički Hijerarhijski Proces; AHP
Keywords (Croatian): risk; probability; uncertainty; risk management; risk mitigation; Analytical Hierarchical Process; AHP
Date Deposited: 22 Sep 2014 18:00
Last Modified: 16 Oct 2015 13:05
URI: http://repozitorij.fsb.hr/id/eprint/1873

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year

Nema podataka za dohvacanje citata