Utjecaj plinova pri zavarivanju na svojstva zavara

Panić, Vjeran (2001) Utjecaj plinova pri zavarivanju na svojstva zavara. = Influence of welding gasses on weld properties. Scientific master's thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Grubić, Kajo.

Full text not available from this repository.

Abstract (Croatian)

Rad obuhvaća istraživanje utjecaja plinova pri zavarivanju na dimenzije i oblik navara, gubitke kemijskih elemenata iz dodatnog materijala i mehanička svojstva zavarenog spoja. U teorijskom dijelu rada dan je prikaz svojstava plinova i njihovih mješavina koje se koriste u zavarivanju. Dan je osvrt na norme s područja zaštitnih plinova i komercijalne mješavine koje se upotrebljavaju u praksi. Također, izvršena je analiza dosad objavljenih istraživanja s područja primjene plinova pri različitim postupcima zavarivanja. Posebno su obrađene značajke MAG postupka zavarivanja nelegiranih čelika koji je korišten u eksperimentalnom dijelu, uz analizu dosad objavljenih radova s područja istraživanja. U eksperimentalnom dijelu izvršeno je navarivanje i zavarivanje na uzorcima iz čelika St 52-3, uz prikladni dodatni materijal u zaštiti plinskih mješavina Ar-CO2, Ar-02 i Ar-CO2-02. Pokusi su planirani prema modelu "pokusa s mješavinama". Provedena je statistička obrada rezultata mjerenja i matematičko modeliranje metodom "odzivnih površina". Eksperimentalno istraživanje dokazalo je da sastav zaštitnog plina kod MAG zavarivanja nelegiranih čelika utječe na dimenzije i oblik navara, gubitke kemijskih elemenata iz dodatnog materijala i mehanička svojstva zavarenog spoja. Postignuti rezultati istraživanja matematički su modelirani, a dobiveni modeli predstavljeni su matematičkim izrazima i grafičkim prikazima. Provedena je optimalizacija u izboru zaštitnih mješavina za postavljene zahtjeve svojstava zavara.

Abstract

This work is research upon welding gasses influence on weld dimensions and weld shape, losses of chemical elements from consumables and mechanical properties of welded joint. The theoretical part of this work presents characteristics of welding gasses and gas mixtures. Norms from area of shielding gasses and commercial mixtures are also analysed as well as published works from area of gas application in different welding procedures. MAG welding of unalloyed steels and also published works of this area are specially analysed because of experimental part of research. The experimental work was performed on steel St 52-3 by using appropriate consumables and shielding mixtures Ar-CO2, Ar-02 and Ar-CO2-02. Experiments are planed as ""Experiments with mixtures"". Statistical evaluation of measurements and mathematical modelling by method of responding surfaces are performed. It is proven by experimental research that shielding gasses influence on weld dimensions and weld shape, losses of chemical elements from consumables and mechanical properties of welded joint when MAG welding of unalloyed steels is performed. Mathematical relationships between observed dimensions of the weld shape and mechanical properties of welded joint and type of gas mixture are proven. It is also proven mathematical relationship between elements losses from consumables and type of the gas mixture. Results of research are mathematically modelled and presented by mathematical formula and graphs. An optimisation in selection of shielding gasses for particular requirements of weld characteristic is performed.

Item Type: Thesis (Scientific master's thesis)
Uncontrolled Keywords: plinovi pri zavarivanju; MAG zavarivanje; nelegirani čelik; geometrija navara; gubici kemijskih elemenata; mehanička svojstva zavara
Divisions: 1100 Department of Welded Structures
Date Deposited: 22 Sep 2014 18:00
Last Modified: 16 Oct 2015 13:19
URI: http://repozitorij.fsb.hr/id/eprint/188

Actions (login required)

View Item View Item

Nema podataka za dohvacanje citata