Model rječnika za računalnu razmjenu informacija u distribuiranom razvoju proizvoda

Štorga, Mario (2005) Model rječnika za računalnu razmjenu informacija u distribuiranom razvoju proizvoda. = The Design Ontology – Contribution to the Design Knowledge Exchange and Management. Doctoral thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Marjanović, Dorian.

[img]
Preview
Text
08_12_2006_STORGA_disertacija.pdf - Published Version Jezik dokumenta:Croatian

Download (2MB) | Preview

Abstract (Croatian)

Istraživanje prikazno u ovoj disertaciji započinje pregledom multidisciplinarne stručne i znanstvene literature, kojim je autor obuhvatilo značajke, prednosti i nedostatke tradicionalnoga i distribuiranoga razvoja proizvoda. Analizom postupaka, metoda i alata uključenih u razvoj proizvoda, ontologija područja prepoznata je kao općenita osnova za upravljanje i razmjenu znanja. Kreiranje rječnika za prikaz znanja o proizvodu kao prvoga koraka u kreiranju ontologije razvoja proizvoda definirano je kao poželjan rezultat istraživanja, pa su na taj način postavljeni ciljevi i granice istraživanja. U skladu s ciljem i granicama disertacije, zaključeno je kako se rječnik za prikaz znanja o proizvodu može kreirati metodologijom u dvije faze: empirijsko istraživanje i implemenataciju uporabom računala. Empirijsko istraživanje je obuhvatilo analizu dokumenta relevantnih za promatrano područje (teoretskih modela, industrijskih izvještaja i dokumentacije te raznih softverskih alata), identifikaciju ključnih pojmova i veza među pojmovima na temelju analiziranih dokumenata te razvrstavanje pojmova u taksonomije koje čine predloženi rječnik. Kao teoretska osnova istraživanja odabran je genetički sustav modela konstrukcije [Mortensen, Andreasen 1999.] kao prihvatljiv model proizvoda koji u usporedbi s ostalim postojećim modelima pokazuje sveobuhvatnost pristupa povezivanjem opisa konstrukcije/proizvoda, susreta koji proizvod ima u raznim fazama svojega životnoga vijeka te sustava koji realiziraju životni vijek proizvoda. Nakon ekstrahiranja elementa rječnika uslijedila je karakterizacija pojmova i kreiranje njihovih definicija. Prethodno opisani proces rezultirao je sa šest glavnih vrsta entiteta podijeljenih između fizičkoga i apstraktnoga svijeta u koje su klasificirani pojmovi što čine sadržaj predloženoga rječnika. Od posebne je važnosti prijednog kategorizacije raznih vrsta relacija koje su prepoznate među pojmovima na promatranom području, a na temelju njihovih logičkih svojstava simetričnosti, refleksivnosti i tranzitivnosti. Prijedlog rječnika vrednovan je ocjenjivanjem pouzdanosti razvrstavanja pojmova i taksonomija, što su proveli relevantni stručnjaci na promatranom istraživačkom području primjenom sociološke metode koja anulira subjektivnost predlagatelja. Nakon toga kreiran je računalni tezaurus upotrebom Ontoprise® razvojne okoline. Upotrebom tezaurusa opisani su realni proizvodi, pa je na skupu instanci pojmova i relacija koji je tako nastao ispitana konzistentnost predloženoga modela. Disertacija završava prijedlogom metodologije implementacije rječnika kroz troslojnu arhitekturu sustava za upravljanje znanjem, što se temelji na ontologiji razvoja proizvoda.

Abstract

In order to comprehend the main features, advantages and shortcomings of the traditional and distributed product development an extensive multidisciplinary literature overview is given at the beginning of the thesis. Analysis of the activities, methods and tools included in development process resultet with the proposal of domain ontology as a base for the knowledge management and exchange among different participants. Therefore, the product knowledge vocabulary as the first step in building product development ontology has been defined as a desired research result representing the research aim and to constrain the research project. In the methodology for development of the vocabulary two steps could be identified: empirical research and computer implementation. Empirical research has included domain documentation analysis (theoretical models, industrial reports, software documentation), identification of the key concepts and relations between them, and classification of the concepts and relations into taxonomies. The existing achievements in developing of the Genetic Design Model System has been selected as a theoretical background of the presented research. GDMS has been selecetes because it seems to be able to capture the totality of results created in product development projects, and it is a more comprehensive comparing to the other design/product model systems that can be found in literature. After extraction of the vocabulary entities, the main concepts has been characterized and formally defined. As the result of the previously described process the vocabulary contents has been classified into six main subcategories divided between physical and abstract world. Categorization of the relations based upon logical properties of symmetry, reflexivity, and transitivity is one of the thesis results. The vocabulary has been evaluated by testing proposal reliability based upon method that takes in consideration the agreement of the relevant experts in the researched field and subtract the percentage of the agreement that can be expected from chance. As a next step in the research, the computer thesaurus has been created using the Ontoprise ontology development environment. Using the thesauri, the knowledge evolved during the real product development has been described, and created set of the concepts and relations instances has been used for the vocabulary model consistency checking and refinement. Dissertation finishes with the proposal of the methodology for the vocabulary implementation based on the three-tier architecture of the system for the knowledge management and exchange.

Item Type: Thesis (Doctoral thesis)
Uncontrolled Keywords: formalni model konstrukcije; ontologija konstrukcije/proizvoda; genetički sustav modela konstrukcije; tezaurus; taksonomij; upravljanje znanjem
Keywords (Croatian): formal design model; design ontology; genetic design model system; thesaurus; taxonomy; knowledge management
Divisions: 100 Department of Design > 110 Chair of Design
Date Deposited: 22 Sep 2014 18:00
Last Modified: 16 Oct 2015 13:18
URI: http://repozitorij.fsb.hr/id/eprint/194

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year

Nema podataka za dohvacanje citata