Primjena metode rubnih elemenata za proračun radijacije i difrakcije valova uslijed njihanja plutajućeg objekta

Čižmarević, Mario (2013) Primjena metode rubnih elemenata za proračun radijacije i difrakcije valova uslijed njihanja plutajućeg objekta. = Master's thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Werner, Andreja.

[img] Text
11_07_2013_DIPLOMSKI_RAD.pdf
Restricted to IP adress Jezik dokumenta:Croatian

Download (6MB)

Abstract (Croatian)

Problem linearne analize njihanja plovnog objekta na harmonijskim valovima svodi se na problem određivanja potencijala brzine strujanja valova radijacije i valova difrakcije. U ovom radu prikazan je postupak određivanja tih potencijala primjenom metode rubnih elemenata. U 1. poglavlju opisana je linearna teorija valova s osnovnim jednadžbama mehanike fluida. rubnim uvjetima valnog gibanja s izvedenom funkcijom potencijala brzine strujanja. U 2. poglavlju razrađen je postupak određivanja koeficijenata hidrodinamičke reakcije i uzbudnih sila za 2D tijela (presjeke) primjenom metode rubnih elemenata. Korištena je mješovita formulacija integralnih jednadžbi i dubokovodna Greenova funkcija Kelvinovog tipa. Vrpčasta teorija opisana u 3. poglavlju omogućuje da se rezultati proračuna za 2D tijela primjene na 3D tijela i to tako da se čitavo 3D tijelo zamijeni s nizom 2D tijela pa se koeficijenti hidrodinamičke reakcije i uzbude dobiju integriranjem lokalnih hidrodinamičkih koeficijenata i uzbudnih sila 2D tijela duž čitave duljine 3D tijela. Pretpostavljeno je da su sile uslijed zalijetanja zanemarive pa kod simetričnih njihanja postoji samo sprega između poniranja i posrtanja. Rješavanje jednadžbi gibanja u frekvencijskoj domeni te preslikavanje hidrodinamičkog rješenja u vremensku domenu dano je u 4. poglavlju. Teorija opisana u 2. i 4. poglavlju iskorištena je za proračun koeficijenata hidrodinamičke reakcije, uzbudnih sila i odziva za polukružni, pravokutni i trokutni presjek. Rezultati tog proračuna su prikazani u 5. poglavlju, a usporedba tih rezultata s rezultatima drugih dostupnih numeričkih metoda i eksperimentalnih rezultata dana je u 6. poglavlju. Također je primjenom teorije opisane u 3. i 4. poglavlju napravljen proračun za kontejnerski brod S175, čiji su rezultati prikazani u 7. poglavlju.

Item Type: Thesis (Master's thesis)
Uncontrolled Keywords: potencijalno strujanje; strujanje sa slobodnom površinom; kolokacijska metoda rubnih elemenata; Greenova funkcija Kelvinovog tipa; metoda odsječaka (vrpci); jednadžbe gibanja plutajućeg tijela; Cumminsov integral; uklanjanje iregularnih frekvencija
Date Deposited: 22 Sep 2014 18:00
Last Modified: 16 Oct 2015 12:55
URI: http://repozitorij.fsb.hr/id/eprint/2376

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year

Nema podataka za dohvacanje citata