Analiza potencijala izgradnje postrojenja za proizvodnju peleta iz šumskih ostataka na području Bjelovarsko-bilogorske županije

Larma, Marijana (2013) Analiza potencijala izgradnje postrojenja za proizvodnju peleta iz šumskih ostataka na području Bjelovarsko-bilogorske županije. = Analysis of biomass pellets production potential from forest residues in Bjelovar-bilogora County. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Duić, Neven.

[img] Text
13_09_2013_Marijana_Larma_zavrsni_rad.pdf
Restricted to Repository staff only Jezik dokumenta:Croatian

Download (1MB)

Abstract (Croatian)

U ovom završnom radu analiziran je potencijal izgradnje postrojenja za proizvodnju peleta od šumskih ostataka na području Bjelovarsko-bilogorske županije, te su odabrane pogodne makro-lokacije na području županije za izgradnju ovih postrojenja. U prvom dijelu izložen je teorijski uvod o biomasi i peletima, te je prikazana tehnologija proizvodnje peleta. U metodologiji je opisan način na koji se proračunava tehnički potencijal šumskih ostataka i ekonomska isplativost postrojenja. \Nadalje su odabrane dvije makro-lokacije, Bjelovar i Daruvar i pretpostavljeni različiti scenariji smjenskog rada, lokacije i kapaciteta postrojenja. Prvi i drugi scenarij su izgradnja postrojenja u Bjelovaru odnosno Daruvaru koje bi u radom u jednoj smjeni iskoristilo sav šumski ostatak iz županije. Treći scenarij je izgradnja dva postrojenja, jedno na svakoj od odabranih lokacija, koja rade u jednoj smjeni. četvrti i peti predstavljaju dvosmjenski rad na jednoj lokaciji, a šesti dvosmjenski rad na dvije lokacije. Kasnije su za svaki scenarij izračunate unutarnje stope povrata investicije te je napravljena analiza osjetljivosti na promjenu otkupne cijene peleta, cijenu šumskih ostataka i cijenu investicije. Rezultati pokazuju da u Bjelovarsko-Bilogorskoj županiji postoji znatan neiskorišten potencijal šumskih ostataka. Cilj je bio da se u instaliranom postrojenju ili postrojenjima iskoristi sav šumski ostatak županije. Zbog različitih troškova prijevoza sirovine, radne snage i investicijskih troškova, dobivene su različite unutarnje stope povrata za različite scenarije. \Najisplativijom se investicijom od navedenih scenarija pokazala izgradnja jednog postrojenja koje radi u dvije smjene, s nešto višim IRR-om kod odabira makro-lokacije u Bjelovaru, jer je nešto centralnije položen u županiji, s tim da nije razmotrena nabava sirovine iz bližih šumarija koje nisu u županiji. Razlike IRR-a zbog položaja nisu velike. \Najneisplativiji scenarij pokazao se šesti. Analiza utjecaja promjene navedenih parametara pokazala je da postoji velika osjetljivost investicije u postrojenje na promjenu parametara, pogotovo na promjenu otkupne cijene peleta. Značajan je i utjecaj promjene cijene sirovine, a nešto manje je utjecajan parametar cijena investicije. Iako je s početnim uvjetima uglavnom isplativija izgradnja postrojenja koja rade dvosmjenski, zadnja tri scenarija pokazuju i veću osjetljivost na promjenu parametara nego prva tri. Ako se odabere optimalni režim smjenskog rada, kapacitet i lokacija, svakako je isplativo i opravdano investirati u proizvodnju peleta u Bjelovarsko-Bilogorskoj županiji.

Abstract

In this bachelor thesis, the potential of building a production facility for pellets from forestry residues in the Bjelovar-Bilogora County was analysed. Suitable macro-locations for building the facility in the county area are chosen. In the first part, a theoretical introduction about biomass and biomass pellets is viewed, and the technology for producing biomass pellets is introduced. The procedure for calculating the technical potential of forestry residues and the economic viability of the facility are illustrated in the methodology. Furthermore, two macro-locations, Bjelovar and Daruvar, are chosen. Different scenarios of shift work and location and capacity are suggested. The first and the second scenario represent building one facility, either in Bjelovar or in Daruvar, which would be producing pellets in one shift, using all the forestry residues from the county. The third scenario is building two facilities, one on each location, to also work for one shift. The fourth and fifth assume work in two shifts on one location each, and the sixth two shifts on two locations. Later for each scenario the internal rates of return are calculated and a sensitivity analysis is performed for the fluctuation of pellet price, feedstock and investment costs. The results show there is a considerable idle potential of forestry residues in the Bjelovar-Bilogora County. The goal was to size the facility in a way all the forestry residues produced in the county would be utilized. Due to different transport, loan and investement costs, different internal rates of return are calculated for the scenarios. It has been shown that the most economically viable of the intorduced scenarios is building one production facility to work in two shifts, which has a slightly higher IRR when the chosen location is Bjelovar, because of its more central position, having mentioned that feedstock supply from closer woods that are not a part of the county, has not been considered. The differences in the IRR due to location are not too significant. The least profitable scenario is the sixth. Sensitivity analysis for the mentioned parameters has shown there is a great sensitivity for the investment in the facility to changing the parameters, especially to the selling price of the pellets. The influence of the feedstock price fluctuation is also significant, while the investment cost is a less influential parameter. Although with the initial conditions two of the two-shifted scenarios are the most profitable ones, all of the two-shifted scenarios show higher sensitivity to the change of parameters than the first three. If an optimal setup is chosen, it surely is profitable to invest in wood pellet production in the Bjelovar-Bilogora County.

Item Type: Thesis (Undergraduate thesis)
Uncontrolled Keywords: Biomasa; drvni peleti; šumski ostaci; Bjelovarsko-Bilogorska županija
Keywords (Croatian): Biomass; wood pellets; forestry residues; Bjelovar-Bilogora County
Date Deposited: 22 Sep 2014 18:00
Last Modified: 16 Oct 2015 12:52
URI: http://repozitorij.fsb.hr/id/eprint/2451

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year

Nema podataka za dohvacanje citata