Ispitivanje kvalitete zavarenih aluminijskih odljevaka

Dolinar, Alen (2013) Ispitivanje kvalitete zavarenih aluminijskih odljevaka. = Quality testing of welded aluminium castings. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Bauer, Branko.

[img] Text
21_11_2013_Diplomski_rad-Ispitivanje_kvalitete_zavarenih_aluminijskih_odljevaka.pdf
Restricted to IP adress Jezik dokumenta:Croatian

Download (6MB)

Abstract (Croatian)

U okviru ovoga rada proučavan je proces zavarivanja aluminijskih odljevaka te je ispitivana kvaliteta zavarenih spojeva. U uvodnom dijelu nalazi se kratak pregled osnovnih aluminijskih legura koje se koriste kod lijevanja odljevaka, te kratak povijesni pregled razvoja ljevačke industrije. Literaturni pregled opisuje probleme kod zavarivanja aluminijskih odljevaka i postupke kojima se mogu zavarivati odljevci; MIG ( „Metal Inert Gas“) i TIG („Tungsten Inert Gas“) postupkom. U daljnjem literaturnom pregledu, MIG postupak zavarivanja koji je korišten, detaljnije je objašnjen, tj. navedeni su načini pripreme spoja, zaštitni plinovi koji se koriste prilikom zavarivanja, način odabira dodatnog materijala, itd. Slijedom toga, navedeni su i opisani svi postupci ispitivanja zavarenih aluminijskih odljevaka prema normi HRN EN ISO 15614 – 2: 2005. U sklopu eksperimenta opisanog u ovom radu odlivene su ploče od AlSI12 i AlSi4Cu3Mg2Zn2(Fe) legura u pješčanom kalupu. Određeni su parametri zavarivanja i opisana je priprema spojeva koja je najpogodnija za zavarivanje aluminijskih legura MIG impulsnim postupkom. Zavari su zatim ispitivani nerazornim i razornim metodama prema normi HRN EN ISO 15614 – 2: 2005. Od nerazornih metoda provedene su vizualna kontrola, ispitivanje penetrantima i radiografsko ispitivanje. Razornim metodama provedena su ispitivanja statičkim vlačnim testom, testom na prijelom te je napravljena metalografska analiza. Rezultati eksperimentalnog rada pokazuju kako se odljevci od aluminijskih legura mogu kvalitetno zavariti uz optimalne parametre, a sama čvrstoća i žilavost zavara je mnogo veća od čvrstoće i žilavosti osnovnoga materijala (aluminijskih odljevaka).

Abstract

This paper studies the process of welding aluminum castings, also deals with the quality of welds which have been tested trough different examinations. The introductory chapter represents a brief overview of the basic aluminum alloys used in casting, and gives a brief historical overview of the development of foundry industry. Literature review describes the problems in welding aluminum castings and procedures for welding of castings; MIG ( " Metal Inert Gas " ) and TIG ( " Tungsten Inert Gas " ) procedure. In the following literature review, MIG process that was used in welding is explained in detail, ie., it describes the preparation of the joints, shielding gases used in welding, selection of filler material, etc. All procedures about testing of welded aluminum castings are listed and described according to EN ISO 15614-2: 2005. In the described experiment, aluminium alloy (AlSI12 i AlSi4Cu3Mg2Zn2(Fe)) plates were casted in the sand mold. The parameters of welding were determined and the preparation of joints which are most suitable for welding aluminum alloys is described. Welds were then tested with non-destructive and destructive methods according to EN ISO 15614 – 2: 2005. Among the non-destructive methods, there have been performed a visual inspection, penetrant testing and radiographic testing. Among the destructive testing methods there have been conducted static tensile test, fracture test, macro and micro structure analysis. Results of experimental work indicate that the castings of aluminum alloys can be welded with optimal parameters, and that strength and toughness of the weld is much greater than the basic materials

Item Type: Thesis (Master's thesis (Bologna))
Uncontrolled Keywords: zavarivanje aluminijskih odljevaka; MIG impulsno zavarivanje; ispitivanje mehaničkih svojstava
Keywords (Croatian): welding aluminum castings, MIG pulse welding, testing of mechanical properties
Divisions: 1200 Department of Technology > 1210 Foundry Chair
Date Deposited: 22 Sep 2014 18:00
Last Modified: 16 Oct 2015 12:51
URI: http://repozitorij.fsb.hr/id/eprint/2546

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year

Nema podataka za dohvacanje citata