Osjetljivost čelika X70 na hladne pukotine pri mokrom podvodnom zavarivanju

Garašić, Ivica (2008) Osjetljivost čelika X70 na hladne pukotine pri mokrom podvodnom zavarivanju. = Susceptibility of X70 steel on cold cracking during underwater wet welding. Doctoral thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Kralj, Slobodan.

[img]
Preview
Text
19_05_2008_Doktorski_rad_Garasic_2008.pdf - Published Version Jezik dokumenta:Croatian

Download (7MB) | Preview

Abstract (Croatian)

U ovom radu obrađena je problematika podvodnog mokrog zavarivanja čelika za cjevovode API 5L X70 s aspekta osjetljivosti na nastanak hladnih pukotina. U uvodnom dijelu obrazložena je motivacija istraživanja te je dan presjek dosadašnjih spoznaja i provedenih istraživanja na području mokrog podvodnog zavarivanja, dodatnih materijala, mehanizama nastanka hladnih pukotina, utjecaja katodne zaštite i razvoja čelika za cjevovode. Definirane su hipoteze te je osmišljen plan eksperimenta za dobivanje relevantnih informacija nakon čije statističke obrade će biti moguće donijeti određene zaključke te odbaciti ili prihvatiti hipoteze. Eksperimentalni rad proveden je u Laboratoriju za zavarivanje, Fakulteta strojarstva i brodogradnje. Iz osnovnog materijala API 5L X70 izrađene su epruvete za određivanje difundiranog vodika i Implant test. Primijenjena su tri postupka zavarivanja-REL, zavarivanje praškom punjenom žicom u plinskoj zaštiti i zavarivanje samozaštićujućom praškom punjenom žicom , svaki na tri razine unosa topline. Epruvete su prije zavarivanja držane u katodnoj zaštiti na tri razine potencijala. \Nakon zavarivanja izmjereni su difundirani vodik, određeno je kritično Implant naprezanje te su izmjerene tvrdoće HV10. Analiza rezultata je pokazala da postupak zavarivanja, ovisno o unosu topline, kao i potencijal katodne zaštite imaju utjecaja na difundirani vodik i na kritično Implant naprezanje. Također je pokazano da se unosom topline može utjecati na mikrostrukturu u ZUT-u što se direktno očitava na vrijednostima tvrdoća i smanjenju rizika od pojave hladnih pukotina. Mikrostrukturna analiza ukazala je da su kod većine uzoraka u grubozrnatom ZUT-u detektirane hladne pukotine te da postoji značajan utjecaj nehomogenosti na pojavu hladnih pukotina. Statističkom analizom potvrđeno je da su unos topline i potencijal katodne zaštite značajni faktori koji utječu na difundirani vodik i kritično Implant naprezanje. Metodom odzivnih površina dobiveni su matematički modeli koji su provjereni i uspoređeni sa postojećim podacima i modelima te je ustanovljena dobra korelacija. \Na osnovi provedenog ekperimentalnog rada i analize podataka dobivenih mjerenjem difundiranog vodika i kritičnog Implant naprezanja zaključeno je da je moguće podvodno mokro zavarivanje na čeliku X70 uz postizanje zavara određene kvalitete i bez pojave hladnih pukotina. Međutim, pri tome za svaki postupak zavarivanja postoji određeno područje parametara čija primjena daje optimalne rezultate. Uz to, pokazano je da potencijal katodne zaštite ima utjecaja na cjelovitost podvodnih cjevovoda s gledišta pojave hladnih pukotina.

Abstract

This doctoral thesis deals with susceptibility of API 5L X70 steels on cold cracking during underwater wet welding. In introduction, the motivation of this research is given as well as brief overview of present research and gained knowledge on the field of underwater welding, filler materials, hydrogen induced cracking mechanism, influence of cathodic protection and development of pipeline steels. Scientific hypothesis is defined together with design of experiment for gaining data necessary for confirmation or rejection of proposed hypothesis. Experimental work is conducted in Laboratory for welding at Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture. API 5L X70 pipe was used for production of samples needed for determination of diffused hydrogen and critical Implant stress. Three welding processes are used- MMAW, FCAW with additional gas protection and FCAW with selfshielded wire, each on three different heat input levels. Samples were held in cathodic protection before welding on three different potential levels. After welding, diffusible hydrogen and critical Implant stress were determined and HV10 hardness was measured. Analysis of results showed that heat input and cathodic protection level influenced the amount of diffusible hydrogen and intensity of .critical Implant stress. Moreover, it was showed that heat input could decrease occurrence of cold cracking by means of decreasing maximal hardness in HAZ. Beside that, inhomogenities also increase possibility of cold cracking. Statistical analysis showed that heat input and cathodic protection level presents significant factors which have influence on diffusible hydrogen and critical Implant stress. Response surface method was applied to deliver mathematical models that were checked on existing research data and it was proofed that significant correlation exists in prediction of diffusible hydrogen and critical Implant stress. On the basis of conducted experimental work and achieved data analysis from measurement of diffusible hydrogen and critical Implant stress it was concluded that it is possible to achieve acceptable underwater wet weld quality on pipeline steel API 5L X70 without appearance of cold cracking. However, it is necessary to use the optimal welding parameter range for each welding process. Regarding cathodic protection it was showed that its intensity could affect underwater pipeline integrity by means of cold cracking appearance.

Item Type: Thesis (Doctoral thesis)
Uncontrolled Keywords: podvodno mokro zavarivanje; cjevovodi; hladne pukotine; difundirani vodik
Keywords (Croatian): underwater wet welding; pipelines; cold cracking; diffusible hydrogen
Divisions: 1100 Department of Welded Structures > 1110 Chair of Welded Structures
Date Deposited: 22 Sep 2014 18:00
Last Modified: 16 Oct 2015 13:16
URI: http://repozitorij.fsb.hr/id/eprint/256

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year

Nema podataka za dohvacanje citata