Udaljeni nadzor vibracijskog stanja stroja

Bolteković Tkalec, Igor (2013) Udaljeni nadzor vibracijskog stanja stroja. = Remote control of vibrating state of machine. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Lisjak, Dragutin.

[img] Text
29_11_2013_DiplomskiRad-BoltekovicTkalec.pdf
Restricted to Repository staff only Jezik dokumenta:Croatian

Download (4MB)

Abstract (Croatian)

Temelj ovog rada predstavlja integracija i objedinjavanje danas dostupnih tehnologija, u svrhu udaljenog, uživog praćenja vibracijskog stanja mjerenog stroja (ili uređaja) u svrhu preventivnog održavanja. \Naime, pravovremeno održavanja proizvodnog sustava otklanja neželjeno, neplansko zaustavljanje rada, te ujedno sve negativne posljedice proizašle iz nenadanih zastoja, a što ponajprije pozitivno utječe na ekonomske aspekte proizvodnje jer uklanja izvanredne troškove i proizvodnom sustavu omogućava dozu sigurnosti u vremenskom, planiranom određivanju troškova vezanih za održavanje proizvodnog sustava. Pojam preventivnog održavanja znači da ćemo funkcionalnost sustava održavati na razini upravo bez zastoja njegovog rada, a mjerenje vibracijskog stanja je upravo jedan od osnovnih načina na koji taj trenutak možemo procijeniti. Sami rad se ne fokusira na obradi prikupljenih podataka, već se fokusira upravo na olakšavanju prikupljanja podataka, na način da se mjerni uređaj fizički približi mjernom mjestu, a rezultate osigura na udaljenoj korisničkoj lokaciji, što znači da analitičar podataka (stručnjak) fizički više ne mora biti prisutan kod mjerenja, što dovodi do mogućnosti outsourcinga te tako podiže kvalitetu samog mjerenja, jer je moguće sustav postaviti tako da se eksperti u području više posvete analizi, a ne, do sada vremenski zahtjevnom, prikupljanju podataka. Prvi dio rezultata rada jest funkcionalni prototip udaljenog sustava nadzora vibracijskog stanja, a sastoji se od senzora vibracija (akcelerometar), koji mjeri promjenu ubrzanja po svim osima, mikrokontrolera koji prikuplja podatke senzora, šalje ih mrežnom uređaju (routeru), koji pak tako pripremljene podatke putem svjetske mreže računala šalje na udaljeni server, na kojem se pak podaci pripremaju za ispis na korisnički zahtjev putem web preglednika. \Na samom korisničkom dijelu sustava podaci su dostupni u tekstualnom obliku pogodnom za daljnju analizu(pomoću priložene Matlab skripte), te isto tako i uživo i putem grafičkog prikaza. Drugi dio rezultata rada jest funkcionalni prijenosni uređaj namijenjen za mjerenje i prikaz rezultata mjerenja vibracija, nastao kao rezultat užive FFT pretvorbe.

Abstract

The basis of this thesis is the integration and consolidation of currently available technology ,for the purpose of remote , real-time vibrational states measured by monitoring the machine ( or device ) for preventative maintenance . The precise timed maintenance of the production system removes unwanted , unplanned work outage, and also all the negative consequences arising from sudden halt , which primarily has a positive effect on the economic aspects of production because it eliminates the extra costs and production system allows the dose of safety in time , the planned determining the costs related to maintenance of the production system . The concept of preventive maintenance means that we will maintain the functionality of the system precisely and on time without delay, and measurement od the vibrational states is just one of the fundamental ways in which we can estimate that moment . Thesis does not focus on the processing of the collected data , but focuses just on facilitating data collection , so that the measuring device is physically closer to the measuring point , and provide the results to the remote user location , which means that the data analyst ( expert ) physically no longer has be present in the measurement , which leads to outsourcing opportunities and raising the quality of the measurements , it is possible to set up the system so that experts in the field over to the analysis , but not , so far, time-consuming data collection . The first part of the results is a functional prototype of a remote monitoring system of vibrational states , and consists of a vibration sensor ( accelerometer ) , which measures the change in acceleration in all axes , a microcontroller that collects sensor data , sends it to a network device ( router ) , which in turn that the data through a worldwide network of computers sent to the remote server , which prepare data for printing on user request via a web browser . On the user side, data is available in text format suitable for further analysis (using the supplied Matlab scripts ) , and also live through the graphic display . The second part of the results of the work is functional portable device designed to measure and display the results of vibration measurements , emerged as a result of live FFT conversion .

Item Type: Thesis (Master's thesis (Bologna))
Uncontrolled Keywords: udaljeni nadzor; uživo prikupljanje podataka; vibracijsko stanje; mrežne tehnologije; mikrokontroler; akcelerometar; uređaj za mjerenje vibracija
Keywords (Croatian): remote monitoring , live data collection , vibrational state , network technology , microcontroller ,accelerometer , device for measuring vibration
Divisions: 700 Department of Industrial Engineering > 720 Chair of Production Control
Date Deposited: 22 Sep 2014 18:00
Last Modified: 16 Oct 2015 12:50
URI: http://repozitorij.fsb.hr/id/eprint/2590

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year

Nema podataka za dohvacanje citata