Ocjena karakteristika koordinatnih mapa pri numeričkoj integraciji 3D rotacije satelita

Duvnjak, Krešimir (2014) Ocjena karakteristika koordinatnih mapa pri numeričkoj integraciji 3D rotacije satelita. = Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Terze, Zdravko.

[img] Text
28_02_2014_Kresimir_Duvnjak_zavrsni_rad_2014.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only Jezik dokumenta:Croatian

Download (1MB)

Abstract (Croatian)

U radu je analizirano nekoliko pristupa opisivanja 3D rotacija, nakon čega su usporeĎeni različiti pristupi integracije i istaknute su njihove prednosti i nedostaci. Analiza problema numeričke integracije je raĎena na primjeru rotacijskog gibanja satelita kojeg moţemo shvatiti kao kruto tijelo. U prvom poglavlju dan je opis prostorne rotacije tijela, osnovne veličine koje koristimo i odnosi meĎu njima, te objašnjenje pojmova kao što su rotacijski tenzor, rotacijski vektor. U drugom poglavlju izvedene su dinamičke jednadţbe krutog tijela na koje će se primijeniti integracijske metode da bi se odredilo rotacijsko gibanje. U trećem je poglavlju detaljno opisan postupak integracije na mnogostrukostima. Kombinacijom prva dva poglavlja formirani su izrazi za veličine korištene u integraciji. Ovo poglavlje sadrţi i dijagrame rezultata prethodno opisanog postupka integracije. četvrto je poglavlje ključno jer usporeĎuje pristup integriranju na mnogostrukostima i standardnom integriranju koristeći parametrizaciju pomoću Eulerovih kutova. Rezultati su prikazani u dijagramima koji pokazuju glavne razlike ovih dvaju navedenih pristupa i ističu prednosti i nedostatke. Zadnje je poglavlje rada zaključak gdje su sumirani svi parcijalni zaključci rada i dan je osvrt na cijeli rad. Problematika opisivanja 3D rotacija satelita, kojeg promatramo kao kruto tijelo, leţi u činjenici da standardna parametrizacija ima singularitete za velike domene rotacijskih gibanja. Kako bi se to izbjeglo, koristila se integracijska metoda za integriranje dinamike konstrukcijskih sustava na Lievoj grupi. Kroz ovaj rad nastojalo se pokazati prednost računanja na mnogostrukosti kako bi se izbjegli singulariteti i numeričke nestabilnosti dobivene standardnom integracijom običnih diferencijalnih jednadţbi parametriziranih pomoću Eulerovih kutova.

Item Type: Thesis (Undergraduate thesis)
Uncontrolled Keywords: 3D rotacija; parametrizacija; mnogostrukosti; numerička integracija
Divisions: 1300 Department of Aeronautical Engineering > 1320 Chair of Aircraft Dynamics
Date Deposited: 22 Sep 2014 18:00
Last Modified: 16 Oct 2015 12:46
URI: http://repozitorij.fsb.hr/id/eprint/2699

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year

Nema podataka za dohvacanje citata