Usporedba 3D mjernih postupaka u kontroli kvalitete

Ivšac, Danijel (2014) Usporedba 3D mjernih postupaka u kontroli kvalitete. = The comparison of 3D measurement procedures in quality control. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Runje, Biserka.

[img]
Preview
Text
Danijel_Ivsac-Diplomski_rad.pdf - Published Version Jezik dokumenta:Croatian

Download (18MB) | Preview

Abstract (Croatian)

Kontrola kvalitete postala je vrlo važan dio u proizvodnim procesima. Razvojem proizvoda povećala se i njihova kompleksnost. To je za posljedicu imalo i nove zahtijeve za kontrolu kvalitete. Stoga se zadnjih godina razvijaju mnoge metode za trokoordinatno mjerenje u kontroli kvalitete. U ovom radu napravljena je praktična usporedba taktilnog mjerenja trokoordinatnim mjernim uređajem i optičke metode mjerenja 3D digitalizatorom (skenerom). Usporedba ovih dviju metoda je rađena mjerenjem realnog proizvoda iz automobilske industrije koja je i jedna od najzahtijevnijih u pogledu kontrole kvalitete. Za mjerenje je poslužio aluminijski odljevak poklopca diferencijala. Za mjerenje je korišten taktilni mjerni uređaj Ferranti Merlin 750 koji se nalazi u Laboratoriju za precizno mjerenje dužina (FSB, Zagreb) te optički 3D digitalizator GOM ATOS CORE 300 u mjernom laboratoriju tvrtke Topomatika d.o.o. (Zagreb). Usporedba rezultata pokazala je kako optički mjerni uređaji za puno kraće vrijeme daju mnogo više informacija o mjernom uzorku. Usporedbom mjernih izvješća koja su napravljena na oba uređaja [prilog III i IV] prema mjernom planu u tehničkoj dokumentaciji vidljiva je razlika u količini izmjerenih rezultata dobivenih optičkim mjernim uređajem u odnosu na taktilne. Velika količina informacija koja se dobije optičkim mjernim uređajem daje brze odgovore na probleme koji se javljaju na mjernim uzorcima, te omogućuje novi pristup u kontroli kvalitete posebice u kontroli geometrijskih tolerancija oblika i položaja. Prema rezultatima dobivenim u ovom radu uvođenjem optičke mjerne metode o noktrilu kvalitete skraćuje se vrijeme od pripreme uzorka do gotovog mjernog izvješća za 28% u ručnom načinu rada te za 77% u automatiziranom načinu mjerenja. Također 13% mjernih kota nije bilo moguće izmjeriti ručnim načinom mjerenja na TMU uređaju, dok se vrijeme potrebno za automatizirano mjerenje procijenilo na osnovi iskustva operatera.

Abstract

Quality control has become a very important part in the production processes. Product development has increased also their complexity. This resulted in new requirements for quality control. Therefore, in recent years have developed many methods for coordinate measuring quality control. In this paper, comparison of tactile measurement coordinate measuring device and optical measurement methods 3D digitizer (scanner) is made from practical point of view. Two methods were compared by measuring the real casted product from the automotive industry which is one of the most demanding in terms of quality control. Measured object was aluminum casted cover of car differential. Measurements were performed on tactile measuring device Ferranti Merlin 750 located in the Laboratory for precise measurement of length (FSB, Zagreb) and optical 3D digitizer GOM ATOS CORE 300 located in the Topomatika Ltd. measurement laboratory (Zagreb). Comparison of the results showed that the optical measuring device provided much more information about the measuring sample in a shorter time compared to tactile device. By comparing measurement reports [Appendix III and IV], which are made on both devices according to the measuring plan in the technical documentation, difference in the amount of measurement results obtained by the optical measuring device relative to the tactile device is clearly visible. A large amount of information which is obtained by optical measurement device provides quick answers to problems that arise in measuring samples, and provides a new approach to quality control especially in the control of geometrical shape and position tolerances. According to the results obtained in this work by bringing optical measurement method in Qulity control shortens the time from sample preparation to final measurement reports for 28% in manual mode and by 77% in the automated measurement method. Also 13% of measuring points was not possible to measure in manual mode measurement on CMM device, and the time required for automated measurement assessed on the basis of operator experience.

Item Type: Thesis (Master's thesis (Bologna))
Uncontrolled Keywords: kontrola kvalitete; mjerne metode, trokoordinatni mjerni uređaj - TMU, 3D skener; 3D digitalizator; 3D mjerenje
Keywords (Croatian): Quality control; measuring methods; Coordinate measuring machine - CMM, 3D digitizer; 3D scanner; 3D meausuring
Subjects: TECHNICAL SCIENCE > Mechanical Engineering
Divisions: 800 Department of Quality > 810 Chair of Precise Measurement and Quality
Date Deposited: 01 Dec 2014 11:01
Last Modified: 16 Apr 2020 11:16
URI: http://repozitorij.fsb.hr/id/eprint/3065

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year