Simulacija rada solarnog sustava za pripremu potrošne tople vode

Majdandžić, Ljubomir (1999) Simulacija rada solarnog sustava za pripremu potrošne tople vode. = Scientific master's thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Galaso, Ivan.

Full text not available from this repository.

Abstract (Croatian)

Zadatak rada jest mjerenje i simulacija rada solarnog sustava za pripremu potrošne tople vode za područje grada Zagreba. Kao ulazni podaci simulacije korišteni su meteoroloski podaci zagrebačkog područja, parametari sustava i podaci o toplinskim potrebama. Provedena su mjerenja na dva sustava za pripremu potrošne tople vode s pretvornicima Sunčeva zračenja. Sustavi su opremljeni pripadajućom mjernom opremom koja omogućava provedbu kontinuiranih mjerenja. U radu su prikazani rezultati mjerenja za jedan karakterističan dan za područje grada Zagreba, i to za solarni sustav s kolektorima RA-96/2 proizvodača Horvatic d.o.o., i za solarni sustav s kolektorima TopSon proizvodača Wolf GmbH. Paralelno je postavljen i matematički model sustava preko kojeg je provedena simulacija rada iz sata u sat za isti dan u kojem su obavljana mjerenja. Matematički model, postavljen u ovom radu, temelji se na osnovnim jednadžbama koje opisuju promjene i tok energije u sustavu odnosno njegovim komponentama. Usporedbom simulacije i rezultata mjerenja potvrđuje se uporabivost modela. Korišten je i postupak f-Chart za simulaciju rada solarnog sustava za pripremu potrošne tople vode, dobiven na temelju mnogobrojnih simulacija na računalima, i preporučen za simulacije manjih sustava, a simulacija je provedena uz pomoć računala programskim paketom ""Excel"" za vremensko razdoblje od jedne referentne godine. Potvrđeno je da simulacije, ako se ispravno koriste mogu pružiti mnogo podataka o solarnim sustavima i toplinskim parametrima koji ce poslužiti kako projektantima tako i proizvodačima solarne opreme. Kombinacija simulacije i eksperimenta dovodi do boljih sustava, boljeg razumijevanja rada procesa, bolje spoznaje o tome kakve se teskoće mogu očekivati i sto se može s njima učiniti, to koje iduće logične korake u razvoju novih sustava treba poduzeti.

Abstract

The tasks of the work are measurement and simulation of the solar water heating system placed in the Zagreb area. The metheorological data, system characteristic and hot water demand are taken as input parameters for simulation. The measurement was performed for two different solar water heating systems equipped with solar collectors. The systems have adequate measuring equipment which enables the continuous measurement. The results presented in the work are obtained for one summer day for solar system ""Horvatic"" d.o.o. that has RA 96/2 collectors type and the solar system Wolf GmbH with TopSon collectors type. Using developed mathematical model the simulation has been performed for the same day as the real measurement. The model is based on the heat balances equations. Although the f-Chart simulation program was used for the whole year simulation of the systems. This commercial program is very useful and widely used for such system configuration. The program is made in Excel lanquage. From the results obtained it can be seen that simmulation gives a lot of data which are very useful for designers and producers of solar systems and equipment. Combination of simulation and experiment can be the base for new better system design as well as for the better understanding of the process.

Item Type: Thesis (Scientific master's thesis)
Uncontrolled Keywords: sunčevo zraćenje; solarni sustav; kolektor; matematički model; simulacija; rezultati mjerenja; solarni doprinos
Divisions: 300 Department of Thermodynamics, Thermal and Process Engineering > 320 Chair of Thermal and Process Engineering
Date Deposited: 22 Sep 2014 18:00
Last Modified: 16 Oct 2015 13:20
URI: http://repozitorij.fsb.hr/id/eprint/36

Actions (login required)

View Item View Item

Nema podataka za dohvacanje citata