Usporedba metoda za određivanje oblika i deformacija mehaničkih konstrukcija

Drvar, Nenad (2004) Usporedba metoda za određivanje oblika i deformacija mehaničkih konstrukcija. = Comparison of the methods for shape and deformation determination of the mechanical structures. Scientific master's thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Jecić, Stjepan.

[img]
Preview
Text
17_06_2008_Drvar_mr-sve.pdf - Published Version Jezik dokumenta:Croatian

Download (5MB) | Preview

Abstract (Croatian)

U ovom radu izvršena je usporedba nedestruktivnih metoda za određivanje kompletnih ili parcijalnih prostornih oblika i deformacija mehaničkih konstrukcija. Pritom su se analizirale aktivne optičke projekcijske metode, koje položaj mjerne točke na konstrukciji definiraju projekcijom koherentnog i nekoherentnog svjetla, te aktivne kontaktne metode koje položaj mjerne točke definiraju izravnim dodirom s površinom mjernog objekta. Za svaki od navedenih tipova mjernih metoda definirani su unutrašnji i vanjski utjecajni faktori koji utječu na postupak planiranja i provođenja, kao i mjernu nesigurnost ostvarenih rezultata. Prvim dijelom rada dan je pregled postojećih metoda za određivanje prostornog oblika i deformacija mehaničkih konstrukcija, prikazane su realne izvedbe pripadajućih mjernih sustava, te predstavljeni teoretski principi za postojeće mjerne senzore dostupne u Hrvatskoj. U drugom dijelu rada, na osnovu postavljenih temelja usporedbe (baziranih na ocjeni unutrašnjih i vanjskih utjecajnih faktora), izvršena je eksperimentalna verifikacija teoretskih postavki i dana ocjena primjenjivosti na konkretnom praktičnom problemu određivanja nalijegne površine i položaja srha sirovog odljevka volana automobilskog upravljačkog mehanizma. Mjerenja su vršena sa trenutno u Hrvatskoj dostupnim digitalizacijskim uređajima: projekcijskim senzorom Atos, laserskim senzorom Cyberware Mini-model shop 3030/HIREZ/MM, te kontaktnim trokoordinatnim mjernim uređajem Ferranti Merlin 750. Postignuti rezultati opravdali su provedbu usporedbe u odnosu na definirane unutrašnje i vanjske utjecajne parametre. Pokazalo se da široko područje uzroka unutrašnjih i vanjskih utjecaja (npr. optički, materijalni ili okolišni utjecaji) zahtijeva multidisciplinaran pristup prilikom usporedbe pojedinih mjernih metoda i pripadajućih mjernih senzora.

Abstract

"This paper presents a comparison of nondestructive measurement methods which are suitable for determination of the complete or partial shape and deformations of real mechanical structures. The comparison was based on the analysis of the active optical projection based methods that define relative position of the measurement point by means of coherent and non-coherent structured light projection, as well as the active contact methods that define measurement point position by means of a direct physical contact with the surface of measurement object. For each of mentioned measurement methods internal and external influencing factors were defined. First part of this paper presents a review of the existing shape and deformation measurement methods, both real variants of the associated measurement sensors are presented together with theoretical principles of sensors currently available in Croatia. Second part of this paper, based upon the introduced influence factors, presents the experimental verification of presented theory by comparative measurement of the actual industrial problem: saddle form surface design with burr line extraction on the raw aluminum model of a steering wheel. Measurements were conducted on the currently available digitizers: non-coherent structured light sensor ""Atos"", laser senzor Cyberware Mini-model Shop 3030/HIREZ/MM, and a contact probe system Ferranti Merlin 750. The achieved results justify introduced theoretical comparison based on the influence of internal and external parameters. It is shown that the wide basis of possible internal and external influencing factors require multidisciplinary approach to the comparison of each methods together with the associated measurement sensors. "

Item Type: Thesis (Scientific master's thesis)
Uncontrolled Keywords: digitalizacija prostornog oblika; mjerenje deformacija; projekcijske digitalizacijske metode; kontaktna digitalizacija; metoda kodiranog svjetla; laserska triangulacija
Keywords (Croatian): shape digitalization; deformation measurement; projection digitalization methods ; contact digitalization ; coded light method; laser triangulation
Divisions: 200 Department of Engineering Mechanics > 220 Chair of Experimental Mechanics
Date Deposited: 22 Sep 2014 18:00
Last Modified: 16 Oct 2015 13:19
URI: http://repozitorij.fsb.hr/id/eprint/4

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year

Nema podataka za dohvacanje citata