Usporedba plinskog i uljnog etalonskog tlačnog sustava do 7 MPa

Popović, Ivan (2015) Usporedba plinskog i uljnog etalonskog tlačnog sustava do 7 MPa. = Comparison of gas and oil standard pressure system up to 7 MPa. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Grgec Bermanec, Lovorka.

[img]
Preview
Text
Popović_2015_diplomski.pdf - Published Version Jezik dokumenta:Croatian

Download (1MB) | Preview

Abstract (Croatian)

U ovom radu napravljena je usporedba plinskog i uljnog etalonskog tlačnog sustava do 7 MPa koristeći pretvornik tlaka kao prijenosni etalon. Usporedba je provedena na sustavima koji se nalaze u sklopu Laboratorija za procesna mjerenja na Fakultetu strojarstva i brodogradnje. U uvodnim poglavljima prikazan je pregled teorijskih osnova mjerenja tlaka s posebnim osvrtom na tlačne vage kao primarne etalone tlaka. Nakon teorijskih osnova dani su matematički modeli za proračun efektivnog tlaka za oba etalonska tlačna sustava. Prikazane su metode procjene mjerne nesigurnosti korištene pri analizi rezultata, kao i statističke metode za ocjenu rezultata umjeravanja. Shematski su prikazane i opisane mjerne linije te su navedene karakteristike korištenih komponenti. Objašnjen je princip rada mjernih linija i sam postupak mjerenja kojim su dobiveni rezultati potrebni za usporedbu navedenih etalonskih tlačnih sustava. Analiza rezultata, kao glavni dio ovog rada, napravljena je pomoću matematičkih modela i metoda prikazanih u uvodnim poglavljima. Prikazane su karakteristike pripadajućih masa korištenih pri umjeravanju, proračunati efektivni tlakovi za oba sustava i mjerne nesigurnosti za sve točke mjerenja. Glavni indikator za usporedbu navedenih etalonskih tlačnih sustava je razlika proračunatih odstupanja sustava. Analizom dobivenih odstupanja dobiven je konačni uvid u trenutno stanje etalonskih tlačnih sustava koji se koriste u laboratoriju prema kojem su predloženi daljnji koraci za unaprjeđenje opisanih sustava i ponovno ispitivanje. Svrha navedenih ispitivanja bila je unutarnja kontrola kvalitete etalona tlaka u Laboratoriju za procesna mjerenja.

Abstract

This paper deals with the comparison of gas and oil standard pressure system up to 7 MPa using pressure calibrator as a portable standard. This comparison was carried out using the systems placed in Laboratory for thermal measurements at Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture. Theoretical bases in pressure measurements are shown in the opening chapters, focusing on piston gauges. After the theoretical bases, mathematical models for effective pressure calculations are given for both gas and oil standard pressure system. Calculation methods for measurement uncertainties and statistical methods for calibration feedback which are used in result analysis are also shown in this chapter. Measurement facilites have been described and the characteristics of the equipment used for calibration are given. The operating principle and measurement procedure are also explained in this chapter. The result analysis, as the main part of this thesis, has been conducted using mathematical models and procedures described in the opening chapters. Mass sets characteristics used for calibration are given and effective pressures and measure uncertainties are calculated, for all measure points in both gas and oil standard pressure system. The main indicator for the comparison of mentioned standard pressure systems is the divergence in system deviation. The analysis of the obtained deviation gave an overview of the current state of standard pressure systems used in a laboratory and, based on those results, further steps for improving the above-described systems are proposed. The main goal of the described calibration was the internal quality control for pressure standards used in Laboratory for thermal measurements.

Item Type: Thesis (Master's thesis (Bologna))
Uncontrolled Keywords: mjerenje tlaka; etalonski tlačni sustavi; tlačne vage; mjerna nesigurnost; unutarnja kontrola kvalitete laboratorija
Keywords (Croatian): pressure measurement; standard pressure systems; piston gauges; measurement uncertainty; internal quality control
Subjects: TECHNICAL SCIENCE > Mechanical Engineering
Divisions: 300 Department of Thermodynamics, Thermal and Process Engineering > 320 Chair of Thermal and Process Engineering
Date Deposited: 09 Jul 2015 08:35
Last Modified: 30 Nov 2015 13:46
URI: http://repozitorij.fsb.hr/id/eprint/4528

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year

Nema podataka za dohvacanje citata