Numeričko modeliranje akumuliranja oštećenja u koštanom tkivu

Lovrenić-Jugović, Martina and Tonković, Zdenko and Skozrit, Ivica (2010) Numeričko modeliranje akumuliranja oštećenja u koštanom tkivu. = Numerical Modeling of Damage Accumulation in Bone Tissue. In: Treći susret Hrvatskog društva za mehaniku, 18.06.2010, Osijek; Croatia.

Full text not available from this repository.
Official URL: http://bib.irb.hr/prikazi-rad?rad=456230

Abstract (Croatian)

Numerički algoritmi za analizu oštećenja u inženjerskim materijalima [1] u novijoj literaturi primjenjuju se za modeliranje bioloških tkiva. Pri tome se najveći broj radova odnosi na analizu mehanizama pregradnje i akumuliranja oštećenja u koštanom tkivu. Pretpostavka je da do akumuliranja oštećenja u kosti dolazi zbog toga što s cikličkim opterećenjima stvaranje oštećenja postaje brže od pregradnje, što može dovesti i do njenog loma. Istraživanja prikazana u radu zasnivaju se na relacijama mehanike oštećenja i termodinamike kontinuuma. Uz pretpostavku malih deformacija izvedene su konstitutivne jednadžbe za analizu oštećenja u ljudskoj kortikalnoj kosti koje sprežu mehanizme oštećenja s efektima viskoelastičnosti. Pritom je izvršena dekompozicija gradijenta deformacije na vremenski ovisan viskoelastičan dio i nelinearan dio uslijed oštećenja. U cilju pojednostavljenja numeričkog postupka zanemaren je utjecaj plastičnih deformacija. Na temelju eksperimentalnih rezultata jednoosnog rastezanja epruveta uzetih s podkoljenične kortikalne kosti iz literature [2], određeni su parametri koji ulaze u formulaciju funkcije gustoće energije deformiranja na kojoj se temelji konstitutivni model. Vremenski ovisne konstitutivne jednadžbe zapisane su u inkrementalnom obliku te je izveden algoritam za njihovo rješavanje na razini materijalne točke konačnog elementa. Algoritam je implementiran u programski paket ABAQUS primjenom korisničke rutine UMAT [3]. Rezultati istraživanja uspoređeni su s eksperimentalnim rješenjima [2, 4].

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Uncontrolled Keywords: kortikalne kosti; viskoelastičnost; oštećenje; puzanje; metoda konačnih elemenata
Keywords (Croatian): cortical bone; viscoelasticity; damage; creep; finite element method
Subjects: TECHNICAL SCIENCE > Mechanical Engineering
Divisions: 200 Department of Engineering Mechanics > 210 Chair of Mechanics and Strength of Materials
Indexed in Web of Science: No
Indexed in Current Contents: No
Date Deposited: 18 Aug 2015 10:47
Last Modified: 01 Apr 2016 15:15
URI: http://repozitorij.fsb.hr/id/eprint/4685

Actions (login required)

View Item View Item

Nema podataka za dohvacanje citata