Analiza ekonomski održivog potencijala obnovljivih izvora u energetici Malte

Busuttil, Antoine (2008) Analiza ekonomski održivog potencijala obnovljivih izvora u energetici Malte. = Analysis of economically viable potential of renewables in Malta energy system. Scientific master's thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Duić, Neven.

[img]
Preview
Text
02_02_2009_Antoine_Busuttil_Magistarski_RAD.pdf - Published Version Jezik dokumenta:Croatian

Download (2MB) | Preview

Abstract (Croatian)

S apsolutnom ovisnošću o uvoznim fosilnim gorivima i bez povezanosti na europske ili afričke električne mreže, elektroenergetski sustav Malte je izrazito osjetljiv te je pod utjecajem mnogih internacionalnih čimbenika. U svrhu smanjenja ove ovisnosti važnost integracije drugih izvora energije u energetski sustav Malte je od najvećeg značenja. Smještena u centru Sredozemlja, Malta može puno dobiti od iskorištavanja velikog potencijal solarne energije te korištenje ostalih potencijala obnovljivih izvora kao što su energija vjetra, otpad od biomase, deponijski plinovi i postrojenja za obradu otpadnih voda može biti vrlo poticajno. Integriranje ovakvih tehnologija, zajedno s upravljanjem potrošnjom će pored povećanja sigurnosti energetske dobave pomoći i pri smanjivanju CO2 emisija u kontroliranju globalnog zatopljenja. Pametno investiranje može dovesti i do stvarnih financijskih ušteda primjenjujući programe kao što je europski program trgovanja emisijama koji nadalje promovira tu kontrole. Ova studija nastoji istražiti kretanje potrošnje električne energije u državi u funkcije njene klime i sezonske industrije kao što je turizam. To dovodi do projekcija povećanja potrošnje prema kojima treba planirati investicije. U ovoj fazi predložena su tri scenarija koji se kreću od scenarija s fosilnim gorivima, do scenarija u kojima se uvode već “stasale” tehnologije za iskorištavanje obnovljivih izvora energije, kao što su vjetrotroelektrane i fotonaponske ćelije, sve do scenarija gdje se u budućnosti uvodi vodik kao zamjena određenog postotka goriva u transportu, a gdje se višak koristi za proizvodnju električne energije. Studija kvantitativno prikazuje troškove i investicije dok isto razmatra utjecaj europskih obveza i njihovih posljedica. Izvedena analiza pokazuje da je situacija na Malti poprilično kritična s mnogo stvari koje trebaju biti napravljene u kratkom vremenu. Povećanje cijene električne energije je neizbježno, međutim, kombiniranjem tehnologija, iskorištavanjem potencijala na otoku i shvaćanjem odgovornosti svakog pojedinca u sustavu, će svakako dovesti do bolje situacije. Dobiveni rezultati su uspoređeni i prikazani u radu.

Abstract

With an absolute dependence on imported fossil fuels, and no interconnection to the European or African electrical grid as yet, Malta’s energy system is a fragile one being a factor of a lot of international factors. In order to reduce this dependence, the importance to integrate other sources of energy to our system is of utmost importance. Situated in the centre of the Mediterranean, Malta gains from high solar energy and the potential of other renewable sources such as wind, biomass wastes, landfill gases and sewage treatment plants are very encouraging. The integration of such technologies, together with demand side management, will, apart from increasing our security of supply help reduce CO2 emissions in controlling global warming. Intelligent investment can also lead to substantial financial savings by applying schemes such as European trading scheme which further promote this control. This study aims to investigate the electrical load tendencies of the country as a function of its climate and seasonal industries such as tourism. This eventually leads a projected load growth from which investments have to be made. At this stage, three investment scenarios are proposed varying from a fossil fuel scenario, to a scenario integrating “mature” renewable energy technologies such as wind and photovoltaic to a future scenario where hydrogen is being produced to cover a certain percentage of fuel for transport, the excess being used for electricity. The study quantifies expenses and investments whilst also considers the effect of European obligations and consequences. The performed analysis shows that the situation in Malta is quite critical with a lot that has to be done in a short time. A price increase in electricity is inevitable, however, combining technology, utilising the potential of the island and understanding the responsibility of each individual in the system, will surely lead to a better situation. The results obtained are compared and presented in the thesis.

Item Type: Thesis (Scientific master's thesis)
Uncontrolled Keywords: Malta; energetski scenariji; H2RES; energija vjetra; vodik; financijska analiza; transport
Keywords (Croatian): Malta; Energy Scenarios; H2RES; Wind Energy; Hydrogen Storage; Financial Analysis; Fuel for Transport
Divisions: 500 Department of Energy, Power Engineering and Environment > 510 Power Engineering and Energy Management Chair
Date Deposited: 22 Sep 2014 18:00
Last Modified: 16 Oct 2015 13:16
URI: http://repozitorij.fsb.hr/id/eprint/478

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year

Nema podataka za dohvacanje citata