Analiza toka informacija u razvojnim timovima

Antonić, Ivana (2015) Analiza toka informacija u razvojnim timovima. = Analysis of the information flow in development teams. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Štorga, Mario.

[img]
Preview
Text
Antonic_2015_diplomski.pdf - Published Version Jezik dokumenta:Croatian

Download (5MB) | Preview

Abstract (Croatian)

Uz tehničke aspkete inženjerski razvojni proces je u velikoj mjeri zasnovan na razmjeni informacija. Pri tome nije bitna samo informacija i vrsta informacije koja se razmjenjuje, već i kontekst u kojem se nalazi te način na koji se razmjenjuje. Kontekst i način razmjene uvelike mogu omogućiti dublje razumijevanje procesa razmjene informacije. Učinkovitost koju razvojni proces zahtjeva, uparena s potrebom za zaposlenicima različitih kompetencija i kvalitetnom razmjenom informacija između njih usmjerila je organizacije da za svoje razvojne projekte u pravilu stvaraju i sastavljaju timove – grupe ljudi koje veže zajednički cilj. Dijeljenje informacija unutar tima mora biti organizirano i transparentno, kako bi svaki član tima dobio odgovarajuće informacije u odgovarajućem trenutku. Da bi se lakše suočile s problemima u komunikaciji, organizacijama je potrebno dati bolji uvid u način razmjene i tokove informacija koji postoje između članova razvojnih timova. U diplomskom radu prikazane su metode i alati za analizu i interpretaciju podataka o aktivnostima razmjene informacija između članova tima. Za prikupljanje potrebnih podataka primjenjena je metoda uzorkovanja rada kojom se osigurava kvantitativno i objektivno prikupljanje podataka, na individualnoj i na timskoj razini. Iz prikupljenih podataka kreirani su dijagrami tokova informacija za različite aspekte konteksta razvoja proizvoda u dvjema tvrtkama. Dijagramima tokova informacija predstavljeni su drukčiji načini prikaza informacija koji daju dodatnu perspektivu analiziranih podataka. Vizualizacija tokova pridonjela je boljem razumijevanju komunikacije i razmjene informacija u razvojnom timu na temelju čega su doneseni dodatni zaključci, te su uspoređeni procesi razvoja u dvjema tvrtkama.

Abstract

Despite the technical aspect, design process is largely based on information exchange. Besides the importance of the information itself and it's type, the context and the way in which the information is exschanged is also of great importance. Context and the way of information exchange allow better understanding of the information exchange process. Efficiency demands on development processes paired with the need for employees with various competences and the quality of information exchange among them have developed the need for creation of teams – groups of people with common goal. Information exchange among team members has to be transparent and organized, so every team member gets the right information at the right time. To face the communication problems easier, organizations need to be given better insight into teams information flows. In this master thesis methods and tools for analysis and interpretation of information exchange activity data are shown. For needed data gathering worksampling method has been used, because it ensures quantitative and objective gathering of data both on individual and team level. Information flow diagrams for various contexts of product development were made for two companies using gathered data. Information flow diagrams present a diffrent way of picturing information which gives analized data an additional dimension.Visualisation of information flows has contributed to better understanding of communication and information exchange in design teams, which lead to conclusion and comparison of the design processes in the two companies.

Item Type: Thesis (Master's thesis (Bologna))
Uncontrolled Keywords: Tokovi informacija; timski rad; uzorkovanje rada; dijagram toka informacija
Subjects: TECHNICAL SCIENCE > Mechanical Engineering
Divisions: 100 Department of Design > 110 Chair of Design
Date Deposited: 03 Dec 2015 13:48
Last Modified: 03 Apr 2020 08:58
URI: http://repozitorij.fsb.hr/id/eprint/4932

Actions (login required)

View Item View Item