Stroj za punjenje vina u boce

Bešlić, Josip (2015) Stroj za punjenje vina u boce. = Wine filling machine. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Marjanović, Dorian.

[img]
Preview
Text
Beslic_2015_diplomski.pdf - Published Version Jezik dokumenta:Croatian

Download (7MB) | Preview

Abstract (Croatian)

Dugogodišnja tradicija proizvodnje i prodaje kvalitetnih vina nastalih na malim vinarskim gospodarstvima diljem Hrvatske nalaže logičnu potrebu za razvojem malih, automatiziranih strojeva za punjenje boca vinom, čija bi glavna zadaća bila osiguravanje održavanja kvalitete vina u boci te olakšavanje rada pri punjenju vina u boce. Ovim diplomskim radom dano je moguće konstrukcijsko rješenje uređaja za punjenje boca vinom. Radi što boljeg razumijevanja značajnosti vina u svjetskoj i Hrvatskoj kulturi, u radu je ukratko objašnjena povijest vinove loze u svijetu i Hrvatskoj. Također, pošto se radi o najznačajnijoj voćarskoj kulturi, naglašen je njezin svjetski i hrvatski gospodarski značaj. Nadalje, ukratko je objašnjen proces dobivanja i dozrijevanja vina, te je navedena i opisana osnovna (moderna i tradicionalna) podrumarska oprema. U daljnjem tekstu rada, objašnjeni su postojeći postupci punjenja vina u boce, naglašeni su zahtjevi pri sterilnom načinu punjenja, te su nabrojani osnovni oblici butelja i čepova za vino. Također, navedena je osnovna podjela strojeva za punjenje vina u boce, uz objašnjenje načina njihova rada. Nadalje, navedeni su i proizvođači punioničke opreme koji su se, između ostalog opredijelili i za proizvodnju uređaja za punjenje vina u boce, te su navedeni i objašnjeni pojedini strojevi navedenih proizvođača. Proces iznalaženja konstrukcijskog rješenja navedenog uređaja započet je tehničkom specifikacijom problema u kojoj su navedeni zahtjevi koje uređaj mora zadovoljiti. Na temelju tehničke specifikacije izrađena je funkcijska struktura uređaja, dok su moguća tehnička rješenja pojedine funkcije dana u morfološkoj matrici. Prema rješenjima iz morfološke matrice generirana su tri konceptualna rješenja, a svako od rješenja ocjenjeno je prema zahtjevima iz tehničke specifikacije. Rješenje sa najboljom ocjenom razvijano je dalje u konstrukcijskoj razradi. Konstrukcijska razrada konceptualnog rješenja sastoji se od potrebnih proračuna i opisa nestandardnih dijelova te odabira standardnih dijelova uz navođenje njihovih karakteristika. Isto tako, za potrebe konstrukcijske razrade izvršeno je 3D CAD modeliranje, a na temelju CAD modela napravljena je i tehnička dokumentacija.

Abstract

A longtime tradition of production and sales of quality wine manufactured in small wine farms throughout Croatia requires a logical need for development of small, automated wine bottling machines, whose main task would be to ensure the maintenance of quality of bottled wine and to facilitate the process of wine bottling. This thesis offers a possible structural solution to construction of wine bottling machine. In order to understand the significance of wine in the world and Croatian culture better, this paper provides a brief history of wine in the world and Croatia. It also emphasizes its global and Croatian economy, considering the fact that it is the most important fruit culture. Furthermore, the process of wine making is also briefly explained and the basic (modern and traditional) equipment used in the process. Hereafter, the existing processes of wine bottling are also explained, the requirements in sterile bottling highlighted, and the basic shapes of wine bottles and caps are listed. Moreover, the thesis indicates the basic classification of wine bottling machines, including the explanation of the way they run, as well as the bottling equipment manufacturers who, among other things, also produce wine bottling machines, some of which are enumerated in this paper. The process of finding structural solutions began with a technical specification of problems, which identified the requirements that device has to meet. Based on the technical specification, the functional structure of the machine was made, while the possible technical solutions for each function were provided in a morphological matrix. According to the solutions of the morphological matrix, three conceptual solutions were generated, and each of the solutions was evaluated accordance with the requirements of technical specifications. The solution with the best evaluation has been further developed in the structural elaboration. A structural elaboration of conceptual solution consists of the required analysis, description of non – standard parts and standard parts selection which includes the list of their characteristics. Furthermore, the 3D CAD modeling was carried out for the purposes of structural elaboration, and the technical documentation was based on the CAD model.

Item Type: Thesis (Master's thesis (Bologna))
Uncontrolled Keywords: vino; punionica; punjenje boca vinom; uređaj za punjenje vina; punilica;
Keywords (Croatian): wine; bottler; wine bottling; wine bottling machine; bottling machine;
Subjects: TECHNICAL SCIENCE > Mechanical Engineering
Divisions: 100 Department of Design > 110 Chair of Design
Date Deposited: 07 Dec 2015 10:23
Last Modified: 03 Apr 2020 08:51
URI: http://repozitorij.fsb.hr/id/eprint/4937

Actions (login required)

View Item View Item