Unapređenje gospodarenja tehničkim sustavima u rafineriji nafte

Ranilović, Milovan (2007) Unapređenje gospodarenja tehničkim sustavima u rafineriji nafte. = Promotion managements technical systems in oil refinery. Scientific master's thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Čala, Ivo.

[img]
Preview
Text
Magistarski rad Ranilović Milovan.pdf - Published Version Jezik dokumenta:Croatian

Download (4MB) | Preview

Abstract (Croatian)

Održavanje TS u rafineriji nafte je vrlo složen i zahtjevan zadatak. Potrebno je primjenjivati najsuvremenije koncepcije i tehnike održavanja kako bi se postigli optimalni učinci održavanja i povoljni ekonomski efekti. U radu je dan pregled koncepcija održavanja i spoznaja o održavanju uključujući i najnovije trendove daljnjeg razvoja održavanja. Dana je i analiza stanja održavanja rafinerije nafte u Sisku, te osvrt na mogućnosti primjene navedenih spoznaja o održavanju u konkretnom slučaju. Određivanje i korištenje suvremenih značajki TS kao što su: raspoloživost i pouzdanost TS, u praksi omogućava donošenje argumentiranih odluka za upravljanje održavanjem i uopće proizvodnim procesom. Prikupljeni su podaci o zastojima tijekom razdoblja od 1999. godine do polovice 2005 godine (6.5 godina), te je napravljena njihova obrada i analiza. Na temelju dobivenih rezultata analize, definiran je najznačajniji uzročnik na koji se može djelovati u cilju poboljšanja stanja. Za otklanjanje uzročnika kvarova, osmišljeno je i predloženo tehničko rješenje koje daje poboljšanje postojećeg stanja. Na kraju su razmotreni ekonomski efekti koji se ostvaruju primjenom prijedloga poboljšanja. Prikazan je pregled potrebnih investicija, troškova prije i nakon poboljšanja, te ostvarene uštede i period povrata investicije. Na temelju ovih spoznaja, čitav postupak je poopćen i napravljen je algoritam postupka za unapređnje gospodarenja TS u rafinerijama nafte, a postoje mogućnosti njegove primjene i u industriji općenito.

Abstract

Maintenance of TS in oil refinery is a very complex and demanding task. It is necessary to apply the most up-to-date concepts and techniques of maintenance in order to achieve optimal effect in maintenance and favorable economic effects. In the work the overview of maintenance works and cognitions about the maintenance including the newest trends of further development of maintenance are provided. The analysis of states of maintenance for the case Oil refinery in Sisak is provided, and overview of possibilities of quoted cognitions use about the maintenance in the concrete case. Determining and use of contemporary TS characteristics such as availability and reliability of TS, makes possible the bringing reasonable decisions for the management maintenance in practice and the production process in general. Data about interruptions throughout the period from 1999 to 2005 (6.5 years) have been gathered, processed and analyzed. On the basis of the obtained analysis results, the key cause that can be improved has been defined. Hereby the technical solution has been suggested for improving the present condition. And in the end economic effects resulting with the application of this solution have been taken into account. Review of necessary investments, costs prior and after improvements have been presented as well as realized savings and the period of returns of investment. On the basis of these results whole procedure has been generalized and has been made the algorithm of procedure for the promotion management TS in oil refinery, and there is possibility of its use in all industry.

Item Type: Thesis (Scientific master's thesis)
Uncontrolled Keywords: održavanje, kvar, pouzdanost, postupak, rafinerija nafte, rotacijski stroj, brtvenice
Keywords (Croatian): maintenance, failure, reliability, procedure, oil refinery, rotating machinery, stuffing box
Subjects: TECHNICAL SCIENCE > Mechanical Engineering
Divisions: 700 Department of Industrial Engineering
Date Deposited: 10 Dec 2015 12:38
Last Modified: 10 Dec 2015 12:38
URI: http://repozitorij.fsb.hr/id/eprint/4943

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year

Nema podataka za dohvacanje citata