Doprinos planiranju i osiguravanju kvalitete proizvoda na temelju zahtjeva kupca

Indof, Danijela (1999) Doprinos planiranju i osiguravanju kvalitete proizvoda na temelju zahtjeva kupca. = The contribution to the planning and insuring the quality of the products according to the buyers' demands. Scientific master's thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Mahović, Sanjin.

Full text not available from this repository.

Abstract (Croatian)

Pojačano zanimanje kupaca za kvalitetu proizvoda jedan je od najvažnijih trendova suvremenog tržista. životni stilovi potrošača to načini proizvodnje tvrtki sada potpuno ovise o pouzdanoj i očekivanoj valjanosti proizvoda i usluga, ne dopustajući odstupanja u rokovima isporuke i cijeni. U današnje vrijeme sve se više govori o jednom sveobuhvatnom konceptu za osiguravanje kvalitete pod nazivom Total Quality Management – TQM (Totalno upravljanje kvalitetom). Kako bi se taj koncept uspješno provodio koriste se mnogi alati razvijeni s ciljem pomaganja tvrtkama da što uspješnije udovolje izazovima koji se pred njih postavljaju. U novije vrijeme pojavio se proces planiranja pod nazivom Quality Function Deployment – QFD (Evolucija funkcije kvalitete). Pomoću QFD-a drugi tehnički alati mogu se uspješnije koristiti, nadopunjujući se prilikom ostvarivanja prioritetnog cilja. QFD je koristan i kod isticanja područja od posebne važnosti za kupca, gdje samo timski rad to korištenje specijaliziranih alata nisu od veće koristi. U okviru rada razvijen je teoretski model QFD-a, primjeren uvjetima u našoj industriji, koji je zatim primjenjen na određenom izradku. Pritom su sastavljane i analizirane matrice za: razvoj proizvoda, razvoj dijela, razvoj process i razvoj proizvodnje. U okviru eksperimentalnog dijela rada analizirane je grebenasta sklopka GF 20. Pri tome je bio cilj razviti sklopku s poboljšanim svojstvima u skladu sa zahtjevima kupaca. Tijekom postupka primjene metode QFD izašle su na vidjelo kako pozitivne strane, tako i nedostaci postojećeg proizvoda, njegovih kritičcnih dijelova i njegovog procesa proizvodnje, to je pružen poticaj za poduzimanjem odgovarajućih poboljšanja.

Abstract

One of the most important trends of the contemporary market nowadays manifests through the increased interest of buyers for the quality products. Lifestyles of consumers as well as the ways of companies' production became totally dependent of reliable and expectable quality of products and services, not allowing deviations in delivery time and costs. Today the word is ever more about the Total Quality Management (TQM) - the general concept of quality assurance. Many tools have been used for the successful enforcement of this concept and numerous methods have been developed in order to help firms for successful fulfilment of posted challenges. Recently it has been developed new planning process - the Quality Function Deployment (QFD). Thanking to the QFD other technical tools can be more effectively used, completing each other in realisation of priority goals. The QFD can be as well useful in the emphasizing of an exceptionally important domein for buyers, where team work and application of specialized tools are not useful. During the work has been developed theoretical model of the QFD - adequately to the conditions in our production - and thereafter employed at the specific product. At the same time have been formed and analized matrices for: the product development, part development, process development and manufacturing development. In the experimental part of the work the approach to analysis of cam switch GF 20 has been made. The aim was to develop the switch with the improved (qualities) properties according to the buyers' demands. During the process of employment of the QFD method positive qualities and defects of the existing product were recognized, as well as its critical components and its production process, so was the initiative for undertaking of an adequate improvements given.

Item Type: Thesis (Scientific master's thesis)
Uncontrolled Keywords: osiguranje kvalitete
Keywords (Croatian): quality function deployment
Divisions: 800 Department of Quality > 810 Chair of Precise Measurement and Quality
Date Deposited: 22 Sep 2014 18:00
Last Modified: 16 Oct 2015 13:19
URI: http://repozitorij.fsb.hr/id/eprint/50

Actions (login required)

View Item View Item

Nema podataka za dohvacanje citata