Eksperimentalno i numeričko modeliranje zareza u polietilenu PE100

Skozrit, Ivica and Tonković, Zdenko and Bakić, Ante and Kodvanj, Janoš (2012) Eksperimentalno i numeričko modeliranje zareza u polietilenu PE100. = Experimental and numerical modeling of notch in polyethylene PE100. In: 9. hrvatski seminar o tlačnoj opremi, 24.05.2012., Zagreb, Hrvatska.

Full text not available from this repository.
Official URL: http://bib.irb.hr/prikazi-rad?rad=605982

Abstract (Croatian)

Procjena nosivosti konstrukcijskih komponenata s oštećenjem zaokuplja pozornost velikog broja istraživača. Razlog tome je što postojanje oštećenja u nekoj konstrukcijskoj komponenti može narušiti njenu cjelovitost (structural integrity) odnosno dovesti do sloma konstrukcije. Na taj je način ugrožena sigurna eksploatacija i funkcionalnost konstrukcije te je smanjen njen radni vijek. Ovisno o vrsti konstrukcije, gubitak cjelovitosti može dovesti do havarije s katastrofalnim posljedicama. Povećana primjena polimera, posebno polietilena kao konstrukcijskog materijala za izradu cijevi za distribuciju plina i vode, zahtijeva razvoj novih metoda za procjenu nosivosti komponenata izrađenih iz ovih materijala. Metode za analizu oštećenja u metalima u novijoj literaturi primjenjuju se za modeliranje oštećenja u polimerima. Jednako kao i kod metala, za točniju procjena parametara mehanike loma i opterećenja plastičnog kolapsa polimernih komponenata potrebno je što točnije eksperimentalno odrediti te numerički modelirati realno ponašanje materijala. Za eksperimentalno modeliranje lomnog i vremenski ovisnog ponašanja poletilena PE100 provedeni su statički vlačni pokusi. Osim toga, za opisivanje ponašanja materijala u uvjetima konstantnog opterećenja provedeni su vremenski vrlo zahtjevni eksperimenti puzanja pri sobnoj i povišenim temperaturama. Na osnovi provedenih eksperimenta i dobivenih rezultata, izveden je numerički algoritam koji je implementiran u programski paket ABAQUS koji se temelji na metodi konačnih elemenata. Točnost i učinkovitost izvedenog algoritma provjerena je usporedbom s dobivenim eksperimentalnim rezultatima, na primjeru osnosimetrične epruvete s potpunim obodnim zarezom pomoću koje je definiran konstitutivni model. Na osnovi numeričke analize debele polietilenske cijevi s vanjskim polueliptičkim zarezom i primjenom dijagrama procjene loma iz literature određeno je vrijeme do loma cijevi te su rezultati uspoređeni s dostupnim rješenjima iz literature. Dan je kritički osvrt na dobivene rezultate te je ukazano na greške koje se pri numeričkom modeliranju mogu javiti.

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Uncontrolled Keywords: polietilen PE100, puzanje, eksperiment, metoda konačnih elemenata
Keywords (Croatian): polyethylene PE100, creep, experiment, finite element method
Subjects: TECHNICAL SCIENCE > Mechanical Engineering
Divisions: 200 Department of Engineering Mechanics > 210 Chair of Mechanics and Strength of Materials
200 Department of Engineering Mechanics > 220 Chair of Experimental Mechanics
Indexed in Web of Science: No
Indexed in Current Contents: No
Date Deposited: 01 Apr 2016 09:28
Last Modified: 05 Apr 2016 10:45
URI: http://repozitorij.fsb.hr/id/eprint/5346

Actions (login required)

View Item View Item

Nema podataka za dohvacanje citata