Hidrodinamičko modeliranje energetskog hidraulićkog tučka

Filipan, Veljko (1998) Hidrodinamičko modeliranje energetskog hidraulićkog tučka. = Doctoral thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Brkić, Blago.

Full text not available from this repository.

Abstract (Croatian)

Definiran je energetski hidraulički tučak (EHT) i opisan način rada postrojenja s EHT. Navedene su mogućnosti njegove primjene i dane usporedbe prema ostalim rješenjima neizravnog korištenja energije vodotoka. Detaljno su analizirani parametri koji utječu na rad i pogonske značajke te je razrađeno eksperimentalno modeliranje EHT u cjelini. Ukazano je na probleme nemogućnosti postizanja potpune sličnosti između prototipa i umanjenih geometrijski sličnih modela, a dana su i razrješenja tih problema. Koncipiran je vlastiti eksperimentalni uređaj s mogučnošću variranja pojedinih konstrukcijskih detalja te mogučnošću ispitivanja utjecajnosti vise parametara u širokom rasponu. Analizirane su također mjerne veličine i postupci mjerenja. Razvijen je vlastiti matematički model EHT temeljen na metodi karakteristika. Hidraulički tučak u užem smislu originalno je pri tom modeliran kao jedan granični uvjet s iterativnim postupkom rješavanja dobivenog sustava jednadžbi. Proračun je programiran za digitalno računalo, te je opisana organizacija i pojedini blokovi razvijenog programa, nazvanog MODEL. Proračun je verificiran primjenom rezultata mjerenja, na temelju čega je dan kritički osvrt na program MODEL. Grafički prikaz rezultata MODELa omogućio je detaljan uvid i analizu ciklusa rada EHT. Verificirani program MODEL primijenjen je za određivanje pogonskih značajki prototipa EHT. Kao ulazni podaci za MODEL korišteni su mjereni hidrološki i geodetski parametri na jednom konkretnom vodotoku u Hrvatskoj. Istražen je utjecaj pojedinih značajnih parametara i tako su dobivene podloge za izbor određenih projektnih veličina prototipa EHT.

Abstract

The Power Hydraulic Ram (PHR) was defined and the action of a power plant with PHR is explained. The possibilities of application of the PHR are given and the comparison with others plants for indirect river power using is drawn. The impact parameters that influence the PHR action and its working characteristics are investigated and physical modeling of the PHR is worked out in details. The problems of some similarities are pointed out and absolved. The own experimental arrangement, with the possibilities of varying the structure of model and the impact parameters in a wide range, is laid down. The measuring variables, equipment and procedures are also analyzed. The own mathematical model of the PHR based on the method of characteristics is derived. The hydraulic ram is modelled as a complex boundary condition and the system of equations is solved by iterative procedure. The mathematical model is programmed for digital computer and the arrangement of programmme MODEL and its particular blocks are described. Using the results of experimental investigations the mathematical model and programme MODEL are verified. The review of the MODEL is done. The results of velocity, pressure and valve motion are shown in respect to time and so the detailed inside into the ram action and the analysis of the ram cycle is attempted. Using the verified programme MODEL the working characteristics of the PHR prototype for a particular location in Croatia are determined. The influences of some important impact parameters are investigated and so the basis for choosing of certain prototype project parameters is obtained.

Item Type: Thesis (Doctoral thesis)
Uncontrolled Keywords: energetski hidraulički tučak; hidrodinamičko modeliranje
Date Deposited: 22 Sep 2014 18:00
Last Modified: 16 Oct 2015 13:20
URI: http://repozitorij.fsb.hr/id/eprint/54

Actions (login required)

View Item View Item

Nema podataka za dohvacanje citata