Varijacije ergonomijskih kriterija i njihov utjecaj na poboljšanje kvalitete rada u tvornici

Lederer, Dragutin (1999) Varijacije ergonomijskih kriterija i njihov utjecaj na poboljšanje kvalitete rada u tvornici. = Doctoral thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Taboršak, Dragutin.

Full text not available from this repository.

Abstract (Croatian)

Ovim radom dokazana je postavljena hipoteza da se varijacijom i optimalizacijom ergonomijskih kriterija mote postići povećanje kvalitete ljudskog rada, a time i povećanje efikasnosti i produktivnosti. Pri tom su se ergonomijski kriteriji prihvatili u punom smislu te riječi, što znaci da se razmatrani sustav čovjek - stroj - okoliš u kojem su se tražila rješenja za povećanje kvalitete i humanosti ljudskog rada proširio i upotpunio analizom sustava odnosa čovjek - čovjek, promatrajući čovjeka kao najznačajniji varijabilni faktor i najvrjedniji resurs. Dakle, samo optimalnim uređenjem unutar, ovim radom postavljene 4R-teorije, tj. RI-resursa (čovjek, materijal, strojevi i tehnologija), R2-relacije (odnos čovjek-čovjek) i R4-rubnih uvjeta (kao uvjeti/okoliš vezan uz rad i oko rada) moguće je dobiti maksimalni rezultat R3. Rad je podijeljen u dvije vremenske faze. Prva obuhvaća razdoblje od 4 godine (od 1990. do 1993.) koje se uzima kao postojeće stanje i u kojem se znanstvenom analizom temeljem ergonomijskih načela dolazi do čimbenika koji utječu na čovjeka i njegov rad te time i numeričke valorizacije proizvodnje u postojećem stanju. \Na bazi toga sačinjeni su prijedlozi promjena i poboljšanja te prijedlog koncepcije za cjelokupnu reorganizaciju proizvodnje, poštivajući ergonomijske kriterije i imajući u vidu povećanje kvalitete ljudskog rada. Posebna znanstvena analiza posvećena je biomehaničkom kapacitetu čovjeka te je biome¬haničkom analizom koristeći metodu sigurnosnog momenta u lumbalnom kralješku i tlaka u trbušnoj preši procijenjena težina ljudskog rada kod ručnog manipuliranja obradkom, kao najtežeg ljudskog rada u slijedu tehnološkog procesa proizvodnje kuglastih vretena. Za sve predložene promjene sačinjen je vremenski plan primjene i sprovedbe u praksi, što se sukcesivno odvijalo u drugoj fazi i to u razdoblju od 1994. do 1996. godine, tako da su u četvrtoj godini druge faze, dakle 1997. godine u potpunosti djelovale sve predložene promjene. Pokazatelji numeričke valorizacije proizvodnje u drugoj fazi dokazuju nepobitno postavljenu hipotezu. Promjene i poboljšanja provedena u predmetnoj tvornici nisu okončana, već su upravo ovim radom uvedena kao kontinuirani živući proces u kojem sudjeluju svi zaposleni, cime je u praksi otvoren put povećanju kvalitete ljudskog rada koji nema granica.

Abstract

The improvement of the quality of human work and consequently the improvement of effectiveness and productivity in an existing factory is only possible, -with the best results-through the variation and optimisation of ergonomic criteria. These criteria from the men¬machine-environment system is enlarged with the criteria from men-men system in which are the people taken as a most important variable and important resource and asset. This thesis is devided in two phases in which the first one from 1990 to 1993 is analysed, so that the production and total business outputs are taken from this phase as a basis and starting position for all suggestions in changing and complete reorganisation in production, for the improvement of the human work quality. Some special analyses are done for the biomechanical capacity of human work and its intensity to find out the maximum loads for lifting and handling of products.The human handling of product was analysed due to biomechanical method of security moment on the intervertebral discs and intra-abdominal pressure. All changes and production reorganisation were implemented according gantchart after the first phase in the following three years so that in 1997 all changes due to this work were impact the quality of human work and business process. The outputs from the phase II acknowledge the settled hypothesis. The changing and improvement in this factory has not ended but according to this work have started to be a living continuous process of never ending improvement.

Item Type: Thesis (Doctoral thesis)
Uncontrolled Keywords: ergonomija; biomehanika; lumbalni moment; tlak u trbušnoj preši; humanizacija rada; radni učinak
Divisions: 700 Department of Industrial Engineering > 710 Chair of Production Design
Date Deposited: 22 Sep 2014 18:00
Last Modified: 16 Oct 2015 13:20
URI: http://repozitorij.fsb.hr/id/eprint/58

Actions (login required)

View Item View Item

Nema podataka za dohvacanje citata