Prilog analizi utjecajnih čimbenika na veličinu deformacijske sile kod protusmjernog istiskivanja aluminija

Bašić, Hazim (1998) Prilog analizi utjecajnih čimbenika na veličinu deformacijske sile kod protusmjernog istiskivanja aluminija. = Scientific master's thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Povrzanović, Aleksandar.

Full text not available from this repository.

Abstract (Croatian)

U radu je raščlanjen utjecaj stupnja deformacije, vrste podmazivanja, oblika čela žiga i promjene debljine dna na deformacijsku silu pri postupku protusmjernog istiskivanja. Pritom je razmatrana i mogućnost povećanja točnosti nekih teorijskih metoda za proračun deformacijske sile. Pri izvođenju izraza za radni tlak procesa nastojalo se uvesti što manje zanemarivanja i aproksimacija. Najbolja je točnost postignuta metodom tankih presjeka. Konstatirano je da se ovom metodom mote postići dobra točnost, ali su izrazi iz kojih se izračunava radni tlak vrlo složeni tako da se proračun može izvesti jedino korištenjem računala, tj. pisanjem odgovarajućeg programa. Izvršena je, uz to, i dodatna provjera metodom Runge-Kutta. Rezultati su pokusno provjereni za jedno područje stupnjeva deformacije za žig s ravnim, koničnim i sferičnim profilom čela. Odstupanja od rezultata dobivenih primjenom teorijskih metoda postaju izraženija u područjima većih stupnjeva deformacije.

Abstract

The influence of the degrees of deformation, kind of lubricant, shape of punch and thickness of bottom during the process of extrusion on the deformation force are analyzed in this work. In addition, the possibilities for increasing accuracy of some of the classical methods for calculating extrusion forces are examined. At the same time, equations for the process working pressure have been improved with as few neglecting and approximations as possible. The best accuracy was achieved with the method of the thin sections. It was concluded that this method offers a good level of accuracy, but equations for calculating the working pressure are very complicated and calculation could be done only numerically, using computers and writing appropriate software. An additional analyses was performed by using the Runge-Kutta method. Results are compared with experiments for a range of degrees of deformation for punches with plane, conical and spherical shape. It was concluded that deviations of results from the classical theory and from the experimental methods become significant for larger degrees of deformation.

Item Type: Thesis (Scientific master's thesis)
Uncontrolled Keywords: protusmjerno istiskivanje; deformacijska sila; numeričke metode; aluminij
Keywords (Croatian): cold extrusion; deformation force; numerical methods; aluminium
Divisions: 1200 Department of Technology
Date Deposited: 22 Sep 2014 18:00
Last Modified: 16 Oct 2015 13:20
URI: http://repozitorij.fsb.hr/id/eprint/61

Actions (login required)

View Item View Item

Nema podataka za dohvacanje citata