Primjena TPM-a u opskrbi zrakoplova gorivom

Lulić, Ivan (2016) Primjena TPM-a u opskrbi zrakoplova gorivom. = Application of TPM in the fuel supply of aircraft. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Lisjak, Dragutin.

[img]
Preview
Text
Lulic_2016_diplomski.pdf - Published Version Jezik dokumenta:Croatian

Download (4MB) | Preview

Abstract (Croatian)

Kako oprema postaje sve skuplja i sve složenija nužno je pronaći način da se ona učini što učinkovitijom. Razvojem tehnologije počele su se razvijati nove strategije održavanja koje su orijentirane na smanjenje gubitaka uzrokovanih zastojima i neispravnom opremom. Jedna od najbitnijih strategija koja služi za povećanje učinkovitosti opreme je cjelovito učinkovito održavanje. Cjelovito učinkovito održavanje je inovativan pristup održavanja opreme koji uključuje timski rad operatera i osoblja za održavanje kako bi se eliminirali zastoji zbog neispravne opreme i greške koje nastaju na opremi. U prvom poglavlju predstavljen je pojam održavanja, njegova osnovna zadaća te ciljevi koji se nastoje ostvariti održavanjem. Zatim je predstavljen blok dijagram tijeka održavanje te sama struktura intervencije održavanja. Nakon toga prikazan je razvoj različitih strategija održavanja kroz povijest te dan kratak opis šest glavnih strategija održavanja. U drugom poglavlju opisane su četiri strategije održavanja orijentirane na eliminaciju gubitaka zbog suvišnih aktivnosti. U trećem poglavlju predstavljen je pojam cjelovitog učinkovitog održavanja. Ukratko je prikazana povijest nastanka te razvoja TPM-a. Nakon toga opisani su ciljevi implementacije TPM-a te faze uvođenja TPM-a u poduzeće. Prikazano je osam stupova TPM-a te je detaljno objašnjen svaki od njih. Na kraju poglavlja prikazani su problemi koji se javljaju prilikom provođenja TPM metode te smjerovi u kojima će se TPM razvijati u budućnosti. U četvrtom poglavlju prikazane su osnovne informacije tvrtke INA d.d. te je opisan Sektor logistike u čijem se odjelu nalazi terminal za opskrbu zrakoplova gorivom na kojem je prikazan primjer uvođenja TPM-a. Detaljno je razrađen plan uvođenja TPM-a na terminal za opskrbu zrakoplova gorivom. Prvo je prikazan sadašnji proces te je napravljena analiza postojećeg stanja. Nakon toga prikazani su koraci implementacije TPM-a. Na samom kraju rada napravljena je financijska analiza u kojoj su uspoređeni troškovi prije i nakon uvođenja TPM-a na terminal za opskrbu zrakoplova gorivom.

Abstract

As equipment becomes more expensive and more complex it is necessary to find a way to make it more efficient. With the development of technology, new maintenance strategies began to develop to reduce losses caused by delays and faulty equipment. One of the most important strategies used to increase the efficiency of the equipment is total productive maintenance. Total productive maintenance is an innovative approach to equipment maintenance that involves teamwork of operator and maintenance personnel to eliminate delays due to faulty equipment and errors that occur on the equipment. The first chapter presents the concept of maintenance, its main purpose and objectives. Next, a maintenance flow chart and the structure of maintenance interventions are presented. After that, the development of different maintenance strategies through history and brief description of the six major maintenance strategies are given. The second chapter describes four maintenance strategies oriented to the elimination of losses due to redundant activities. The third chapter presents the concept of total productive maintenance. History overview and development of TPM are presented. After that, objectives of the TPM implementation and implementation stages are described. Eight TPM pillars are shown and each of them is explained in details. The chapter ends presenting the problems that occurs during the implementation of TPM methods and directions in which the TPM will develop in the future. The fourth chapter presents some basic information of INA d.d. company and describes the Logistics sector where terminal for the supply of aircraft fuel is located. Detailed plan of TPM implementation at a Terminal for the supply of aircraft fuel is presented. First, the current process and an analysis of the existing situation are shown. After that the steps of TPM implementation are presented. At the end, a financial analysis is made in which costs before and after the implementation of TPM at the Terminal were compared.

Item Type: Thesis (Master's thesis (Bologna))
Uncontrolled Keywords: održavanje; strategije održavanje; eliminacija gubitaka zbog suvišnih aktivnosti; Cjelovito učinkovito održavanje; TPM; Autonomno održavanje; opskrba zrakoplova gorivom
Keywords (Croatian): maintenance; maintenance strategies; loss elimination due to redundant activities; Total productive maintenance; TPM; Autonomous maintenance; supply of aircraft fuel
Subjects: TECHNICAL SCIENCE > Mechanical Engineering
Divisions: 700 Department of Industrial Engineering > 720 Chair of Production Control
Date Deposited: 07 Jul 2016 10:11
Last Modified: 27 Mar 2020 14:54
URI: http://repozitorij.fsb.hr/id/eprint/6215

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year