Izrada vodilja za sintezu biomaterijala u medicinskim konstrukcijama

Androlić, Marin (2016) Izrada vodilja za sintezu biomaterijala u medicinskim konstrukcijama. = Guidelines creation for synthesis of materials in medical designs. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Sušić, Aleksandar.

[img]
Preview
Text
Androlić_2016_zavrsni_preddiplomski.pdf - Published Version Jezik dokumenta:Croatian

Download (1MB) | Preview

Abstract (Croatian)

U okviru ovog rada bilo je potrebno izraditi sustav vodilja s ciljem omogućavanja izbora odgovarajućeg materijala prema očekivanim svojstvima i namjeni . Kao u svim granama inženjerstva, pa tako i u biomedicinskom inženjerstvu, odabir materijala koji će se primijeniti za izradu medicinskih konstrukcija, jedan je od temeljnih i najvažnijih koraka. Danas postoje brojne vrste materijala koje su pogodne za izradu implantata s obzirom na svoja specifična svojstva te će se vrlo često naći velik broj različitih materijala koji bi mogli odgovarati istoj svrsi. Posao inženjera je da osim samog dizajna i proračuna implantata ili proteze odabere i najpogodniji materijal. Često puta to nije nimalo lagani dio zadatka jer osim što materijal treba udovoljiti određenim zahtjevima konstrukcije (mehanička svojstva materijala), mora biti i relativno dostupan na tržištu, odnosno njegova cijena ne bi smjela biti previsoka. Također njegova kemijska svojstva moraju zadovoljiti određene zahtjeve, prije svega uvjet biokompatibilnosti. Iz tih razloga išlo se u izradu ovog rada kako bi se olakšao taj važan proces odabira te kako bi se pojedini materijali istih ili sličnih svojstava mogli međusobno uspoređivati. Dakako valja naglasiti da ovaj rad ne obuhvaća i ne navodi sve vrste i podvrste materijala korištenih u današnjoj medicini prvenstveno zbog njihovog velikog broja i raširenosti primjene u različitim granama medicinskog bioinženjerstva, kao i spoznaje da se gotovo na svakodnevnoj bazi pronalaze ili sintetiziraju nove vrste materijala ili se pak usavršavaju svojstva već postojećih. U radu su navedene osnovne skupine biomaterijala koje su danas najčešće u upotrebi pri čemu je svaka ta pojedina skupina pobliže opisana (općenite informacije vezane uz svaku tu grupu kao i njezina najčešća primjena u medicini). Za svaku skupinu biomaterijala, tablično su navedeni njezini glavni predstavnici sa pripadnim svojstvima. U radu su dane vodilje ( također tablično) koje omogućavaju sintezu materijala u konstruiranju medicinskih konstrukcija prvenstveno s obzirom na njihova svojstva i primjenu. Također je dotaknuta tema primjene tih vodilja u CAD okruženju , točnije na koji način bi se ti podaci iskoristili u različitim današnjim softverima za izradu konstrukcija.

Abstract

This paper objective is to create guidelines for the synthesis of materials in medical designs. Like in every branch of engineering, the selection of material that will be used for medical purposes is one of the most important and basic steps. Today there are many kinds of materials that are suitable for the creation of implants according to their specific properties, and often a very large amount of materials that suit same purpose can be found. Engineer s job is not only to design implants and make calculations for it but also to choose the most appropriate material. That is not easy part of the assignment at all, because not only that chosen material must satisfy certain construction requirements (mechanical properties of material), but it also need s to be available on the market. It s value must not be too high. Also, its chemical properties must meet certain requirements, like biocompatibility. For this reasons this paper is made, so that important choosing process can be eased, and also for comparing individual material with same or similar properties. It is important to emphasize that this paper does not include all types of materials used in modern medicine, mainly because there are a lot of them and because they can be used in different branches of medical bioengineering, and also because almost on daily basis can be found or fabricate new types of materials. In this paper are listed basic groups of biomaterials that are commonly in use today, wherein is each of these individual groups closely described (general information s associated with each this group, as well as its most common application in medicine). For each group of the materials are listed its main representatives with it s associated properties. Guidelines presented in this paper allow synthesis of materials in medical designs, primarily according to their properties and use. Application of this guidelines in CAD environment is also commented.

Item Type: Thesis (Undergraduate thesis)
Uncontrolled Keywords: biomaterijali;sinteza;vodilje;medicina
Keywords (Croatian): biomaterials;synthesis;guidelines;medicine
Subjects: TECHNICAL SCIENCE > Mechanical Engineering
Divisions: 200 Department of Engineering Mechanics > 240 Chair for Biomechanics and Ergonomy
Date Deposited: 19 Sep 2016 12:18
Last Modified: 19 Sep 2016 12:18
URI: http://repozitorij.fsb.hr/id/eprint/6320

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year

Nema podataka za dohvacanje citata