Utjecaj obrade erozimatom na mikrostukturu površine titana dobivenog metalurgijom praha

Viskić, Joško and Schauperl, Zdravko and Ćatić, Amir and Balog, Martin and Krizik, Petar and Gržeta, Biserka and Popović, Jasminka and Milardović Ortolan, Slađana and Mehulić, Ketij (2014) Utjecaj obrade erozimatom na mikrostukturu površine titana dobivenog metalurgijom praha. = Effects of wire EDM on the microstructure of P/M titanium samples. Acta stomatologica Croatica, 48 (4). pp. 285-291. ISSN 0001-7019. Vrsta rada: ["eprint_fieldopt_article_type_article" not defined]. . Točan broj autora: 9.

Full text not available from this repository.

Abstract (Croatian)

Komercijalno čisti titan (CP Ti) prepoznat je u dentalnoj medicini zbog svoje biokompatibilnosti, dobrih mehaničkih svojstava i otpornosti na koroziju. Konvencionalni proizvodni procesi CP Ti mogu utjecati na kvalitetu površine uzoraka i rezultirati slabom vezom s dentalnom keramikom. Stoga se uvode nove proizvodne tehnologije ; metalurgija praha i WEDM. Cilj ovog istraživanja odrediti utjecaj WEDM na površinu P/M CP Ti uzoraka proizvedenih za ispitivanje vezne čvrstoće prema ISO 9693. Materijali i metode Osam uzoraka P/M CP Ti dimenzija prema ISO 9693 proizvedeni su korištenjem WEDM i podijeljeni u dvije grupe (neobrađeni i brušeni). Analiza površine obje grupe uzoraka učinjena je korištenjem SEM, EDS i XDR metode. Rezultati SEM i EDS analiza neobrađenih uzoraka pokazuje takni sloj različitog sastava uz prisutnost fraktura. Brušeni uzorci pokazuju homogenu strukturu bez fraktura. XDR analiza pokazuje visoku koncentraciju titanovih oksida na površini neobrađenih uzoraka, dok je nakon brušenja prisutna samo čista α-faza. Zaključak WEDM je prikladna metoda proizvodnje uzoraka za ISO 9693 ukoliko se uzorci naknadno bruse.

Item Type: Article (["eprint_fieldopt_article_type_article" not defined])
Uncontrolled Keywords: titan, metalurgija praha, ISO 9693, vezna čvrstoća
Keywords (Croatian): titanium, WEDM, bond strength, powder metallurgy, ISO 9396
Subjects: TECHNICAL SCIENCE > Metallurgy
TECHNICAL SCIENCE > Mechanical Engineering
BIOMEDICINE AND HEALTH > Dental medicine
Divisions: 1000 Department of Materials > 1010 Chair of Materials and Tribology
Date Deposited: 21 Sep 2016 08:00
Last Modified: 21 Sep 2016 08:00
URI: http://repozitorij.fsb.hr/id/eprint/6591

Actions (login required)

View Item View Item